Český lukostřelecký svaz

Zpráva ze soustředění SCM 8. - 12. 11. 2017, Nymburk

Zpráva ze soustředění SCM 

 

Místo konání: SC Nymburk 

Termín akce: 8.-12.11.2017 

 

Vedoucí soustředění, trenér: Hana Majarová 

Trenéři: Jan Šípek, Martin Kubec, Aneta Žďárská 

 

Účastníci: 

Michal Hlahůlek, Marie Horáčková, Aleš Změlík, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Josef Křesala, Klára Grapová, Dominik Petr Orel, Martina Zikmundová, Petra Zikmundová, Michael Roba, Jiří Herák, Jakub Bešta, Aneta Venhudová 

 

Program soustředění: 

Termín soustředění zhruba odpovídal zahájení přípravného období, a proto byl program zaměřen především na fyzickou přípravu. V rámci setkání byli účastníci rámcově seznámeni s plány pro nadcházející sezónu. Pro každodenním programu byla zařazena regenerace. 

 

Středa 8.11.2017 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli tohoto setkání.

 

Čtvrtek 9.11.2017 

Ve čtvrtek byla dopolední část věnována velmi lehkému lukostřeleckému tréninku. Před obědem proběhla první část zátěžových testů. V odpoledním programu navázal kondiční trenér teoretickou částí v oblasti kondiční přípravy a druhou částí fyzických testů. 

 

Pátek 10.11.2017 

Páteční dopoledne bylo opět věnováno lukostřeleckému tréninku. Účastníkům byly změřeny parametry jejich nářadí. Odpolední část byla výhradně zaměřena na fyzickou přípravu, konkrétně na práci s nářadím v posilovně atd. 

 

Sobota 11.11.2017 

Sobotní dopoledne pokračovalo fyzickou přípravou, členové SCM se pro změnu učili práci s různými pomůckami. Odpolední program měla na starosti trenérka atletiky, která je provedla jak teoretickou, tak praktickou formou atletického tréninku. Pro sobotní odpoledne měli program i osobní trenéři, se kterými kondiční trenér prošel základy fyzické přípravy lukostřelce, zejména pak správné nastavení těla pro cvičení atd.

 

Neděle 12.11.2017 

V neděli byl na připraven intenzivní kruhový trénink. S trenéry byla probrána nadcházející sezóna a vysvětleny tréninkové deníky. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Cílem tohoto soustředění byla nejen fyzická příprava v praktické rovině ale také teorie. Aby sami střelci pochopili význam správného nastavení těla, souvislosti mezi chybami v tomto nastavení a nežádoucím vlivům na techniku a důležitost fyzické přípravy. Vše si pak mohli zkusit i prakticky. Získali tak mnoho informací, se kterými teď mohou pracovat a výrazně zlepšit svoji fyzickou připravenost. Trenéři jim všechny informace sdělili velmi jasně a zároveň byli otevřeni diskuzi o specifikacích našeho odvětví. Po skončení soustředění vládla na obou stranách spokojenost a z mého pohledu to bylo velmi vydařené soustředění. 

 

V Prostějově dne 23.11.2017

 

Hana Majarová 

vedoucí akce

29.11.2017 (tk)

Zpráva ze soustředění SCM 29. 3. - 2. 4. 2017, Nymburk

Místo konání: SC Nymburk 

 

Termín akce: 29.3.-2.4.2017 

 

Vedoucí akce: Hana Majarová, Jan Šípek 

 

Účastníci: 

Aleš Změlík, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Michal Hlahůlek, David Jaroch, Marie Horáčková, Barbora Kramperová, Josef Křesala, Klára Grapová, Zuzana Škarková, Martina Zikmundová 

 

Program soustředění: 

Program soustředění byl zaměřen na objemový trénink. Dle kategorií se střílelo na 70m, 60m a 50m. Lukostřelecké tréninky byly doplněné kondičními tréninky, a to během, posilováním nebo tradičním fotbálkem. Účastníci byly seznámeni s informacemi o nadcházejícím výjezdu na YC Marathon a druhém kole YC v Poreči. 

 

Středa 29.3.2017 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli tohoto setkání.

 

Čtvrtek 30.3.2017 

Ve čtvrtek proběhly první tréninky, doplněné o nácvik eliminačních soubojů. Tréninky probíhaly dvoufázově dopoledne a odpoledne. 

 

Pátek 17.2.2017 

Páteční program obohatila návštěva kondičního trenéra, který s účastníky probral základy správného držení těla a provádění základních cviků jako je dřep, klik atd. Dále pro lukostřelce připravil kruhový trénink zaměřený zejména na posílení středu těla. 

 

Sobota 18.2.2017 

Sobotní tréninky probíhaly ve stejném režimu. V odpolední části jsme se zaměřili na nácvik eliminačních soubojů družstev. Tréninky navštívili také někteří osobní trenéři, se kterými byla diskutována příprava, plány pro stávající sezónu atd.

 

Neděle 19.2.2017 

V neděli proběhl kontrolní závod. Závod byl na programu až na závěr jako prověrka připravenosti pro střelbu po několikadenní tréninkové a fyzické zátěži. I přes fyzickou únavu předvedli účastníci dobré výkony. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Po celou dobu soustředění vládlo velmi teplé počasí, které nám umožnilo plně trénovat dvoufázovým způsobem. Účastníci nastříleli kvalitní objemy šípů, které jsou pro tuto dobu přípravy důležité. Výsledky kontrolního závodu odpovídaly výsledkům na začátku sezóny a ukázaly dobrou počáteční formu našich juniorských reprezentantů. 

 

V Prostějově dne 10.4.2017 

 

vedoucí akce Hana Majarová 

16.04.2017 (tk)

Zpráva ze soustředění SCM 15. - 19. února 2017, Nymburk

Místo konání: SC Nymburk 

Termín akce: 15.-19.2.2017 

Vedoucí akce: Hana Majarová, Jan Šípek 

 

Účastníci: 

Aleš Změlík, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Michal Hlahůlek, David Jaroch, Marie Horáčková, Barbora Kramperová, Josef Křesala, Klára Grapová, Zuzana Škarková, Martina Zikmundová 

 

Program soustředění: 

Každý den začínal rozcvičkou, která se zaměřuje na kompenzační a rehabilitační cviky. Tréninky pak byly rozděleny na střelbu v tělocvičně na 18m a střelbu z oken na 60m a 70m. Rozdělení do skupin proběhlo na základě konzultace střelců a jejich osobních trenérů. Do tréninků byly zakomponovány i eliminační souboje jednotlivců a družstev. Každý den probíhal hodinový kondiční trénink, do kterého byly zařazeny hry, posilovací cviky nebo běh. 

 

Středa 15.2.2017 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli pro toto setkání. 

 

Čtvrtek 16.2.2017 

Ve čtvrtek proběhlo rozdělení do skupin a první část tréninků. I vzhledem k příznivému počasí jsme využívali oken v atletickém tunelu pro střelbu dlouhých tratí.

 

Pátek 17.2.2017 

Další dny probíhaly ve stejném režimu. V pátek program obohatila návštěva našeho nejúspěšnějšího paralympijského lukostřelce Davida Drahonínského, který se podělil o své zkušenosti z významných závodů a poznatky ze své přípravy, zejména ve sféře mentálního tréninku. 

 

Sobota 18.2.2017 

V sobotu byla do programu zařazena přednáška o antidopingu, což je velmi důležité téma pro všechny výkonnostní sportovce i jejich trenéry. Nastíněny byly plány pro činnost jak SCM tak juniorské reprezentace, například plány soustředění, nominační kritéria atd. 

 

Neděle 19.2.2017 

V neděli proběhl kontrolní halový závod. Závod byl na programu až na závěr jako prověrka připravenosti pro střelbu po několikadenní tréninkové a fyzické zátěži. 

 

Závěrečné hodnocení: První soustředění SCM v tomto roce splnilo svůj účel a to seznámit lukostřelce zařazené do SCM s plánem pro tuto sezónu a také s novým vedoucím SCM a RD a jeho plány a představou spolupráce. Soustředění je hodnoceno pozitivně z hlediska zajištění akce a také připravenosti jednotlivých sportovců. 

 

V Prostějově dne 21.2.2017

 

Hana Majarová 

vedoucí akce

13.03.2017 (tk)

Soustředění SCM 15. - 19. února 2017

Nejlepší mládežníci Českého lukostřeleckého svazu, kteří jsou zařazeni ve Sportovním centru mládeže, se chystají v termínu 15. - 19. února 2017 na první letošní společné soustředění.

Pozvaní účastníci jsou: 
Monika Březinová
Klára Grapová
Michal Hlahůlek
Marie Horáčková
Vojtěch Chochola
David Jaroch
Matěj Jech 
Barbora Kramperová
Zuzana Škarková
David Vítovec
Martina Zikmundová
Aleš Změlík

Vedoucí trenéři jsou Hana Majarová a Jan Šípek.

Program soustředění obsahuje doufázové lukostřelecké tréninky na 70 metrů, 60 metrů i 18 metrů. Dále je vymezen čas na kondiční tréninky, regeneraci a kontrolu evidence tréninkových jednotek v tréninkových denících. O své zkušenosti z vrcholných soutěží se podělí David Drahonínský. Na víkend jsou přizváni také osobní trenéři vybraných lukostřelců. Celé soustředění je završeno kontrolním závodem.

Přejeme, aby soustředění bylo pro všechny účastníky přínosné.

13.02.2017 (tk)