Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Plán akcí RD 2024

Cíl pro sezónu

 • Umístění na YC do 4.místa v kategorii R18U a R21U
 • Umístění na ME terčová do 8.místa v kategorii R18U a R21U
 • Umístění na ME halová a terénní do 4.místa v kategorii R21U

 

Finanční zajištění

 • Dotační programy NSA (Národní sportovní agentura)
 • Vlastní zdroje reprezentantů

 

Personální zajištění

Vedoucí reprezentace: Hana Majarová

Realizační tým na výjezdech: bude upřesněno

 

 

 1. Soustředění a přípravné závody

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních trenérů. V rámci týmové přípravy proběhne pro RD v terčové lukostřelbě několik společných soustředění převážně v SC Nymburk zaměřených na zvýšení trénovanosti a výkonnosti jednotlivců i družstev na reprezentačních výjezdech. Dále bude probíhat průběžná kontrola plnění plánu přípravy a teorie formou přednášek na témata související se sportovní přípravou.

 

Termíny:

 1. 18.01. – 21.01.2024                                    SC Nymburk     - soustředění SCM
 2. 16.05. – 19.05.2024 30.05. – 02.06.       Veronica´s Cup - přípravný závod
 3. 28.06. – 30.06.2024                                    soustředění RD  - příprava týmu na ME

 

 1. Nominační závody

Nominační závody podmiňují start na vrcholnou akci ME 2024. Pravidla nominačních závodů jsou uvedena v příloze č.1 Směrnice S06.

 

Termíny:

 1. 04.05. – 05.05.2024         SK Start Praha
 2. 11.05. – 12.05.2024         11.5. PON Kroměříž (pouze kvalifikace) / 12.5. Kroměříž

 

 1. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Výběr podporovaných akcí a nominace na jednotlivé mezinárodní akce shrnuje Příloha č.1 Systém nominací na vrcholné mezinárodní závody 2020-2024.

 

 • Nominační kritéria pro jednotlivé výjezdy

Každý reprezentační výjezd bude mít svá vlastní nominační kritéria, jejichž splnění podmíní přihlášení střelců na daný výjezd. Vytvoření kritérií má za cíl dodržení úrovně výkonnosti, která odpovídá národní reprezentaci a je konkurenceschopná na mezinárodním poli. Stanovení kritérií závisí na termínu pořádání dané akce, a tedy termínu finálních přihlášek a možnosti splnění daného kritéria do stanoveného termínu, a výši rozpočtu dané akce. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými na jednotlivé výjezdy z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti.

 

 

3.1. Reprezentační výjezdy s podporou ČLS

 

 • Halová lukostřelba

 

 1. Mistrovství Evropy v halové lukostřelbě

19.02.2024 - 24.02.2024          Varazdin, Chorvatsko

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk, holý luk, kladkový luk ve třídě U21. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě startovného a nákladů na vedoucího výpravy. Toto bude potvrzeno nebo upřesněno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

Jeden výsledek dosažený na halovém závodě v minimální výši reprezentačního limitu do 14.1.2024.

 

U tohoto výjezdu je možnost se do RD halová 2024 donominovat to splněním kritérií pro zařazení do RD halová (průměr ze tří výsledků) do termínu 14.1.2024.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2024: 14.1.2024

Termín nominace pro výjezd: 15.1.2024

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová

 

 • Terčová lukostřelba

 

 1. Evropský pohár dorostu 1. kolo

15.04.2024 - 21.04.2024           Sofie, Bulharsko

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě U18 a U21. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k částečné úhradě celkových nákladů výjezdu. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

Pro tento výjezd není vzhledem k brzkému termínu akce stanoveno další výkonnostní kritérium.

 

Termín nominace pro výjezd: 1.3.2024

Vedoucí výjezdu: bude upřesněno

 

 1. Mistrovství Evropy dorostu v terčové lukostřelbě

08.07.2024 - 15.07.2024          Ploiesti, Rumunsko

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě U18 a U21. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě celkových nákladů výjezdu. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

 1. absolvování všech kol nominačních závodů
 2. umístění na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů

 

V případě, že se člen reprezentace dorostu nebude moci účastnit nominačních závodů dorostu z důvodu plnění povinností s reprezentací dospělých je, v případě umístění na nominačních závodech dospělých do 3 místa (v případě RL muži do 4 místa), automaticky nominován na ME dorostu.

 

Termíny nominačních závodů pro ME:

 1. 04.05.2024 – 05.05.2024      SK Start Praha
 2. 11.05.2024 – 12.05.2024      11.5. Pohár olympijských nadějí (pouze kvalifikace) / 12.5. Kroměříž

  

K nominačním závodům budou přizváni reprezentanti z roku 2023, kteří přechází z kategorie U18 do kategorie U21 a nebyli zařazeni do RD 2024. Dále budou k nominačním závodům přizváni střelci, kteří splnili limit pro zařazení do reprezentace B v jejich posledním roce v sezóně 2023 v kategorii U18. Pro nominaci na výjezd musí kromě umístění v nominačních závodech na prvních třech místech splnit limit pro zařazení do RD 2024 do termínu 27.5.2024 2.6.2024. Do průměru ze tří závodů se budou započítávat výsledky z nominačních závodů a závodů poháru ČLS.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2024: 2.6.2024

Termín nominace pro výjezd: 3.6.2024

Vedoucí výjezdu: bude upřesněno

 

 

 • Terénní lukostřelba

 

 1. Mistrovství světa v terénní lukostřelbě

16.09.2024 - 22.09.2024          Lac La Bich, Kanada

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk, holý luk, kladkový luk ve třídě U21. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě startovného a nákladů na vedoucího výpravy. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

Průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na terénních závodech v minimální výši reprezentačního limitu do 11.8.2024.

 

Toto kritérium neplatí pro reprezentanty v terčové lukostřelbě, kteří v rámci plnění povinností s RD terčová nemají z časových důvodů možnost nominační kritérium splnit.

 

U tohoto výjezdu je vzhledem k pozdnímu termínu možnost se do RD terénní 2024 donominovat a to splněním kritérií pro zařazení do RD (průměr ze tří výsledků) do uvedeného termínu 11.8.2024.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2024:  11.8.2024

Termín nominace pro výjezd: 12.8.2024

Vedoucí výjezdu: Martina Macková

 

3.2. Reprezentační výjezdy na vlastní náklady

 

 1. Gymnasiáda U18

23.10.2024 - 31.10.2024                    Bahrajn

 

Účast – není omezen počet účastníků dané třídy a divize, startovat mohou pouze střelci narozeni v ročnících 2007, 2008, 2009. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní a kladkový luk.

 

Nominační kritérium

Na tento výjezd je nominačním kritériem zařazení do RD nebo SCM 2024.

 

Zpracovala:                                                                Hana Majarová        

                                                                                     Vedoucí komise reprezentace

Schválilo P ČLS dne 17.10.2023

 

Aktualizace 28.11.2023 - podmínky pro MS v terénní lukostřelbě pro reprezentanty v terčové lukostřelbě

Aktualizace 15.3.2024 – nový termín Veronica´s cup, doplněno nominační kritérium Gymnasiáda 2024

15.02.2024 (hm)