Český lukostřelecký svaz

Český lukostřelecký svaz

Koncepce rozvoje sportovní lukostřelby 2021-2028

V období olympijského cyklu 2016-2020 došlo k výraznému posunu koncepční práce se státní reprezentací a talentovanou mládeží v rámci Českého lukostřeleckého svazu (dále jen ČLS). Byly vybudovány základní pilíře – Sportovní střediska mládeže (dále jen SpS), Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) bylo významně rozšířeno a jeho aktivita značně vzrostla.

 

Vzhledem k lepším finančním podmínkám bylo možné zvýšit počet výjezdů státní reprezentace na významné závody Světového a Evropského poháru, Mistrovství Evropy i světa, a kvalitně vybavit státní reprezentaci a členy SCM lukostřeleckým materiálem.

 

Představitelé ČLS se aktivně zapojili do práce odborných komisí světové asociace World Archery (dále jen WA). ČLS realizoval workshopy a semináře s účastí významných kapacit světové lukostřelby. Velký důraz byl kladen na výchovu a vzdělávání trenérů.

 

Přesto tato opatření nejsou dostatečná, aby bylo možné konkurovat špičce světové sportovní lukostřelby, která je úzce specializovaná, má vynikající tréninkové podmínky se zajištěním profesionálních realizačních týmů i sportovců a s dostatkem přípravných tréninkových kempů ve vhodných tepelných podmínkách. Například specializace pro terčovou lukostřelbu znamená celoroční přípravu ve střelbě na vzdálenost 70 metrů i v zimním období, kdy u nás probíhá halová sezóna se střelbou na 18 metrů. Výpadek přípravy na vzdálenost 70 metrů znamená, že forma lukostřelcům narůstá později, zpravidla již po klíčových mezinárodních závodech, jako je například olympijská kvalifikace. V neposlední řadě je nutné připravit individuální podmínky pro státní reprezentanty, kde vedle podmínek nadstandardní zimní přípravy, musí být počítáno s postupnou profesionalizací, z důvodu podstatně vyšší časové náročnosti neslučitelné se zaměstnáním.

 

Pro další rozvoj a konkurenceschopnost je potřeba zvýšit intenzitu přípravy státních reprezentantů a talentované mládeže ve významných regionálních klubech, kdy například model jednoho centrálního SCM a stávající model sportovních středisek na toto již nestačí. Je potřeba přistoupit k profesionalizaci trenérů, kdy dobrovolnost musí být nahrazena vyšší intenzitou a zodpovědností trenérů za výkonnost svých svěřenců.

 

Do koncepce jsou zapracovány olympijské i neolympijské disciplíny, které v posledních letech zaznamenávají významné úspěchy na mezinárodních akcích a velikost členské základny v jednotlivých divizích a odvětvích narůstá. Rozmanitost jednotlivých disciplín a jejich historický význam dělá z lukostřeleckého sportu oblíbenou sportovní aktivitu pro všechny věkové kategorie a zároveň zůstává svou profesionalitou součástí vrcholového sportovního prostředí.

20.06.2021 (DŠ)