Český lukostřelecký svaz

Soutěže

Formulář pro odeslání žádosti o uznání nového rekordu/překonání stávajícího rekordu

Dle znění článku 7 Soutěžního řádu lze rekord jednotlivce uznat i zpětně z jakéhokoli závodu, zařazeného do kalendáře ČLS.

Rekordy družstev a MIX týmů lze se zpětnou platností uznat pouze ze těch závodů, kde je v rozpisu závodu soutěž družstev a MIX týmů výslovně vypsána. Navíc se u družstev musí jednat o striktně tříčlenná družstva. V případě ostatních závodů, popř. závodů, kde probíhá soutěž družstev ve větším počtu než tříčlenných (např. kolo terčové ligy) je nutné před konání závodu nahlásit pokus o překonání rekordu.

14.07.2021 (mz)

divize + věková třída (např. Reflexní luk Muži) nebo zkratka (RM)

datum nastřílení rekordu

pořádající klub

Čestně prohlášuji, že jsem, popř. všichni členové družstva nebo MIX týmu jsou státními občany ČR nebo držiteli povolení k trvalému pobytu v ČR.

Zadejte kontrolní kód: 65