Český lukostřelecký svaz

Mládež

Sportovní střediska

Sportovní střediska (SpS) jsou dlouhodobým projektem ČLS pro systematickou podporu talentované mládeže v rámci klubů a oddílů sdružených v ČLS. Střediska fungují při každém větším lukostřeleckém klubu, který se věnuje práci s mládeží.  SpS jsou dělena do dvou stupňů – A a B. Finanční podpora SpS je směrována na odměnu trenérů, kteří se o chod SpS a tedy pravidelnou výchovu mládeže v klubu starají. Smyslem je celoroční intenzivní příprava s ohledem na vývojové období se zaměřením na závody v sestavě WA720 60m pro kategorii U18, 40m pro kategorii U15 a 30m pro kategorii U13.

 

Hlavním cílem je udržení kladného vztahu k pravidelnému tréninkovému procesu a získání tréninkové disciplíny. Dále pak pochopení a aplikace základního systému vrcholové sportovní přípravy a všech jeho složek, hlavně v rozvoji kondiční přípravy, plánování sezóny, plnění vytyčených úkolů a dalších. Díky těmto znalostem a dovednostem budou sportovci připraveni na přechod do SCM.

03.03.2021 (DŠ)
Přílohy
pdfProváděcí pokyn ke zřízení SpS 2024 [pdf, 298 kB]
aktualizace 23.1.2024
xlsxSpS 2024 - Příhláška [xlsx, 17 kB]