Český lukostřelecký svaz

Mládež

Sportovní střediska

Sportovní střediska (SpS) jsou dlouhodobým projektem ČLS pro systematickou podporu talentované mládeže v rámci klubů ČLS. Střediska fungují při každém větším lukostřeleckém klubu, který se věnuje práci s mládeží.  SpS jsou dělena do dvou stupňů – A a B. Finanční podpora SpS je směrována na odměnu trenérů, kteří se o chod SpS a tedy pravidelnou výchovu mládeže v klubu starají. Smyslem je celoroční intenzivní příprava s ohledem na vývojové období se zaměřením na závody v sestavě WA720 60m pro kadety, 40m a 30m pro starší žactvo a 30m a 20m pro mladší žactvo.

 

Hlavním cílem je udržení kladného vztahu k pravidelnému tréninkovému procesu a získání tréninkové disciplíny. Dále pak pochopení a aplikace základního systému vrcholové sportovní přípravy a všech jeho složek, hlavně v rozvoji kondiční přípravy, plánování sezóny, plnění vytyčených úkolů a dalších. Díky těmto znalostem a dovednostem budou sportovci připraveni na přechod do SCM.

03.03.2021 (DŠ)
Přílohy

Sportovní střediska