Český lukostřelecký svaz

Mládež

Plán akcí SCM 2024

Personální obsazení

 

Vedoucí komise mládeže: Hana Majarová

Email: hana.majarova@czecharchery.cz

Tel.: 733 565 769

 

SCM Morava

Regionální vedoucí: Magda Robová

Email: magda.robova@czecharchery.cz

Tel.: 603 905 371

 

SCM Střední Čechy

Regionální vedoucí: Tomáš Kovář

Email: tomas.kovar@czecharchery.cz

Tel.: 728 999 738

 

SCM Západní Čechy

Regionální vedoucí: Johana Horáčková

Email: johana.horackova@lkarcus.cz

Tel.: 720 360 472

 

SCM terénní + 3D

Regionální vedoucí: Radka Navrátilová

Email: navratilova@lkphoenix.cz

Tel.: 777 344 196

 

 

 • Soustředění

Příprava členů SCM probíhá v mateřských klubech pod vedením osobních trenérů. V rámci soustředění budou do programu zařazována průpravná lukostřelecká cvičení, nácviky eliminačních soubojů jednotlivců a družstev, kondiční tréninky a vzdělávací bloky na různá témata týkající se sportovní přípravy lukostřelce. Konkrétní program bude zaslán vždy před soustředěním. Do tvorby programu soustředění budou zakomponovány podněty od osobních trenérů členů SCM. Stejně tak se v případě zájmu mohou osobní trenéři aktivně podílet na zajištění programu na samotné akci.

Cílem soustředění je nejen společná příprava talentovaných lukostřelců ale také rozšíření jejich znalostí a dovedností, které jsou důležité pro rozvoj jejich sportovní připravenosti a hladký přechod do reprezentačních družstev.

Pro SCM zaměřená na disciplínu bude, pokud možno soustředění organizováno v terénu tak, aby bylo pro přípravu členů nejvíce odpovídající jejich disciplíně.

 

Termíny soustředění SCM „A“

 1. 18.01. – 21.01.2024 SC Nymburk
 2. 16.05. – 19.05.2024 30.05. – 02.06.2024 Veronica´s Cup – přípravný závod
 3. 29.06. – 30.06.2024 příprava na ME

 

Termíny soustředění regionálních SCM

 1. 18.01. – 21.01.2024 SC Nymburk
 2. 04.04. – 07.04.2024 SC Nymburk
 3. 23.05. – 26.05.2024 SC Nymburk

 

 • Všichni členové SCM mají na soustředěních v SC Nymburk hrazené ubytování a stravu.
 • Členové SCM „A“ mají termíny soustředění a přípravných závodů v samostatných termínech kromě prvního společného soustředění. Jejich soustředění směřuje zejména k týmové přípravě členů RD pro mezinárodní výjezdy
 • Na přípravném závodě Veronica´s cup mají členové SCM „A“ hrazené startovné, cestu, ubytování a stravné.

 

Termín soustředění terénní + 3D

 

Soustředění bude organizováno v místě možnosti střílet 3D a terénní okruh.

 

 1. 07.06. – 09.06.2024 3D lukostřelecký parkur Kobylská skála, ubytování penzion v Čejči

 

 

 • Trenéři členů SCM

Osobní trenéři členů SCM budou zváni na jednotlivá soustředění regionů, kdy jim bude hrazen pobyt a strava. V rámci programu bude pro osobní trenéry připravena vlastní část v edukativním nebo diskuzním formátu.

Po každém soustředění nebo dle domluvy v regionu bude plánována schůzka trenérů v regionech za účasti regionálního trenéra. Na schůzce může být mimo jiné diskutována aktuální forma sportovců, poznatky ze soustředění, diskuze nad tématy, která vyvstanou v průběhu sezóny, podněty od trenérů kontrola plnění tréninkových plánů apod. Schůzka může proběhnout hromadně v některém z oddílů regionu nebo jednotlivě po domluvě s trenéry. V případě hromadného setkání bude trenérům na místo setkání proplacena cesta dle směrnice ČLS. Snahou komise mládeže je navázat užší spolupráci s osobními trenéry a nastolení optimální společné přípravy členů SCM.

 

 • Kontrolní závody SCM v rámci nominačních závodů RD

Na nominační závody reprezentace dorostu budou přizváni členové regionálních SCM. V kategoriích, kde se nenaplní soutěž čtyřmi reprezentanty bude pro eliminační souboje doplněno z řad členů SCM (max 4 závodníci v každé kategorii). V konečných výsledcích nominačních závodů bude uveden pouze reprezentant a jeho body získané v kvalifikačních a eliminačních kolech. Pro ostatní členy SCM, kteří se závodů zúčastní a nebudou na základě výsledku z kvalifikace přiřazeni do eliminací s reprezentanty bude vytvořena zvlášť eliminace.

Členům SCM budou výsledky započítány pouze do žebříčku ČLS. Na závodech se nehradí startovné.

Přihlašování k závodu prostřednictvím rcherz, kde budou všechna kola nominačních závodů zveřejněna. Členové SCM se mohou přihlásit na kterékoliv z nich (není povinné se přihlásit na celý víkend).

 

Termíny závodů

4.5.2024          SK Start Praha

5.5.2024          SK Start Praha

12.5.2024        Kroměříž

 

 

P ČLS schválilo dne 8.12.2023

Zpracovala: Hana Majarová

Vedoucí komise mládeže

20.02.2024 (hm)