Český lukostřelecký svaz

Program semináře rozhodčích 20.1.2019

Místo konání: Aula ČUS, Zátopkova 2, Praha 6

 

Progam

 

Neděle, 20.1.2018

10:00 – 9:30            Registrace, zahájení, krátký test

10:35 – 11:05          Změny pravidel             

11:10 – 12:30         Případové studie

 

Oběd

 

13:15 – 14:30        Praktická cvičení – finálová střelnice

14:40 – 15:20        Test

15:30 – 17:30        Případové studie - diskuse

17:30 – 18:00        Výsledky test

 

Předpokládaný konec kolem 18:00. Změna programu vyhrazena, avšak začátek bude vždy platit.

Poplatek za školení ve výši 150,- Kč bude vybírán v hotovosti před zahájením semináře, prosím připravte si přesnou částku.

Oběd není zajištěn. Čaj, káva, voda budou k dispozici.

 

14.01.2019 (KR)

Seminář pro stávající rozhodčí - 20.1.2019

Komise rozhodčích tímto informuje stávající rozhodčí, že seminář za účelem udržení/zvýšení třídy se uskuteční 20.1.2019 v Praze, v aule ČUSu. Program bude včas upřesněn. Přihlášky do 5.1.2019 prosím na adresu kristina.reitmeier@czecharchery.cz v kopii sekretariat@czecharchery.cz Účastnický poplatek za seminář je 150,- Kč.

Doplnění: Předpokládaný začátek je v 10:00.

10.12.2018 (KR)

Školení kandidátů na rozhodčího lukostřelby 2018 - Duben 2018 - Důležité!

Doplňující ínformace - do prostor školení je vstup POUZE po přezutí (nejlépe sálová obuv). Děkuji za pochopení.

25.03.2018 (KR)

Program školení kandidátů na rozhodčího lukostřelby 2018 - termín 7.-8.4.2018

Místo konání: SK Start Praha Lukostřelba, Střelecký ostrov 336, 110 00 Praha 1

Progam

 

Sobota 7.4.2018

9:00 – 9:30            Registrace, zahájení, úvod do pravidel

9:30 – 10:30          Právní aspekty funkce rozhodčího, Statut rozhodčího             

10:45 – 12:00        Druhy lukostřelby,  soutěže (Kniha 2, Soutěžní řád)

Oběd

13:30 – 15:00        Pravidla terčové lukostřelby (Kniha 3)

15:15 – 16:30        Pravidla halové lukostřelby  (Kniha 3)

16:45 – 18:15        Pravidla terénní lukostřelby  (Kniha 4)

18:30 – 19:15        Pravidla 3D lukostřelby  (Kniha 4)

 

Neděle 8.4.2018

9:00 –   10:30        Uspořádání střelnice, kontrola & bezpečnost (Kniha 2)

10:45 – 12:15        Nářadí jednotlivých divizí

Oběd

13:30 – 14:15        Novinky v pravidlech pro r. 2018

14:30 – 16:00        Praktická cvičení + případové studie

16:15 – 16:45        Test

17:30                     Vyhodnocení testu  - noví rozhodčí, složení slibu rozhodčího

 

Předpokládaný konec 8.4.2018 kolem 18:30. Změna programu vyhrazena, avšak začátek každý den v 9:00 bude vždy platit.

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování testu je samostudium pravidel lukostřelby, které jsou k dispozici zde: https://www.czecharchery.cz/cz/pravidla-lukostrelby/ (Knihy 2, 3 a 4) případně v anglickém jazyce na stránkách WA zde: https://worldarchery.org/Rules

 

Komise rozhodčích nezajišťuje ubytování ani obědy během konání školení.

 

 

15.03.2018 (KR)

Program školení kandidátů na rozhodčího lukostřelby 2018 - termín 13.-14.1.2018

Místo konání: Zátopkova 100/2, Praha 6 (sídlo ČLS a ČUS)

 

Progam

Sobota 13.1.2018

 

9:00 – 9:30            Registrace, zahájení, úvod do pravidel

 

9:30 – 10:30          Právní aspekty funkce rozhodčího, Statut rozhodčího             

 

10:45 – 12:00        Druhy lukostřelby,  soutěže (Kniha 2, Soutěžní řád)

 

Oběd

 

13:30 – 15:00        Pravidla terčové lukostřelby (Kniha 3)

 

15:15 – 16:30        Pravidla halové lukostřelby  (Kniha 3)

 

16:45 – 18:15        Pravidla terénní lukostřelby  (Kniha 4)

 

18:30 – 19:15        Pravidla 3D lukostřelby  (Kniha 4)

 

 

Neděle 14.1.2018

 

9:00 –   10:30        Uspořádání střelnice, kontrola & bezpečnost (Kniha 2)

 

10:45 – 12:15        Nářadí jednotlivých divizí

 

Oběd

 

13:30 – 14:15        Novinky v pravidlech pro r. 2018

 

14:30 – 16:00        Praktická cvičení + případové studie

 

16:15 – 16:45        Test

 

17:30                     Vyhodnocení testu  - noví rozhodčí, složení slibu rozhodčího

 

Předpokládaný konec 14.1.2018 kolem 18:30. Změna programu vyhrazena, avšak začátek každý den v 9:00 bude vždy platit.

 

03.01.2018 (KR)

Školení kandidátů na rozhodčího lukostřelby 2018

Na základě množících se požadavků z klubů se Komise rozhodčích rozhodla vyhovět a uspořádat školení pro kandidáty na rozhodčího lukostřelby.

 

Komise rozhodčích zvažuje konání tohoto školení buď v termínu 13.-14.1.2018 nebo 7.-8.4.2018. Pro zvolení nejvhodnějšího termínu tímto Komise rozhodčích žádá kluby/zájemce o sdělení, který termín by byl vhodnější, a to e-mailem na adresu kristina.reitmeier@czecharchery.cz nejpozději do 20.11.2017!

 

Školení je koncipováno jako dvoudenní s tím, že druhý den bude věnován praktickým cvičením a případovým studiím. Druhý den také bude (v omezeném množství) umožněna účast stávajících rozhodčích, kteří mají zájem o zvýšení třídy, případně potřebují splnit účast na semináři pro zachování třídy stávající. (v tomto uvedeném pořadí).

 

Školení bude pořádáno na náklady jeho účastníků, předpokládaná cena bude stanovena po určení termínu a místa konání. Školení se uskuteční v případě, že bude minimálně 30 účastníků. Maximální počet účastníků je 50.

02.11.2017 (KR)

ZMĚNA - Seminář pro stávající rozhodčí!!!!

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - Seminář pro stávající rozhodčí se uskuteční dne 3.12.2016 v prostorách kryté lukostřelnice lukostřeleckého klubu Jim Archery v Kyšicí na adrese Pražská č.p. 104, Kyšice, Okres Kladno (http://www.lukostrelba-kladno.cz/kontakty/).

 

Začátek je plánovaný v sobotu na 9:30 h. Předpokládaný konec v 17:00 - 17:30 h.

 

Program:

9:30 úvod + rychlý test

10:00 - 12:30 Povinnosti rozhodčích, praktická cvičení

12:30 - 13:15 Pauza na oběd

13:15 - 15:30 Novinky v pravidlech, Případové studie

15:30 - 16:00 Dotazy

16:00 - 17:00 Test

 

Časy po zahájení jsou pouze orientační. Oběd není zajištěn. 

24.11.2016

Seminář pro stávající rozhodčí

Seminář pro stávající rozhodčí se uskuteční dne 3.12.2016 v aule České Unie Sportu v Praze na Strahově. Začátek je plánovaný v sobotu na 9:30 h. Předpokládaný konec v 17:30 h.

 

Podrobnější program bude následovat.

 

Seminář je povinný pro všechny rozhodčí, kterým letos končí platnost licence. Seminář bude zpoplatněn částkou 200,- Kč/osoba. Závazné přihlášky zasílejte prostřednictvím klubů/oddílů na adresu kristina.reitmeier@czecharchery.cz, v kopii na sekretariat@czecharchery.cz, nejpozději do 20.11.2016!

13.10.2016