Český lukostřelecký svaz

Mládež

Zpráva z výjezdu na 11. Akademické mistrovství světa v lukostřelby, Ulánbátar (Mongolsko, 2016)

11. Akademické mistrovství světa (AMS) v lukostřelbě se v roce 2016 konalo

v době od 1.6. do 5.6. v hlavním městě Mongolska, Ulánbátaru. AMS

se zúčastnilo celkem 23 různých zemí. českou republiku reprezentovali 3

střelci a 1 trenér. V kategorii muži reflexní luk to byli Michal Hlahůlek

a Vít Vejražka, v kategorii ženy reflexní luk reprezentovala Jindřiška Van

něková. Hlavním vedoucím celé výpravy a zároveň trenérem byl Martin

Vaněk.

 

Nominační kriteria pro účast na AMS, proces výběru sportovců,

spolupráce se sportovním svazem a sportovní komisí .AUS, pokud

je ustanovena.

Příprava na AMS za£ala již v roce 2015, kdy byl českým lukostřeleckým svazem

oznámen limit nutný pro účast na tomto závodu. Pro kategorii muži reflexní luk to

bylo 620 bodů, pro kategorii ženy reflexní luk to bylo 600 bodů. Všichni výše

zmínění střelci tento limit splnili.

 

Formy přípravy na AMS (VT, závody, soutěže), spolupráce se sportovním

svazem a sportovní komisí, ČAUS, event. s rezortními sportovními centry

(M.MT, MO, MV).

V březnu 2016 proběhl kontrolní závod reprezentace, kde na základě dosažených vý-

sledků bylo komisí reprezentace rozhodnuto o výjezdu výše jmenovaných na AMS.

V rámci přípravy pak všichni střelci absolvovali i pohárové závody českého lukostřeleck

ého svazu.

 

Hodnocení organizačního, administrativního a technického zajištěnít vý-

pravy ze strany ČAUS.

Komunikace s ČAUS byla zajištěna Hanou Majarovou a probíhala bez problémů.

Všechny formální dokumenty byly potvrzeny a vyřízeny včas. V místě konání AMS

proběhla akreditace bez problémů a ve velmi rychlém čase.

 

Společné oblečení výpravy a technický materiál.

Společným oblečením výpravy bylo reprezentační oblečení ČLS, kterým všichni

účastníci disponovali. Oblečení bylo obdivováno a chváleno mnohými soupeři.

22.02.2017