Český lukostřelecký svaz

Trenéři

Kurz trenérů II. třídy (2022-2023)

Přihlášky:

 

do 6. 11. 2022 (pozdější přihlášky nemusí být akceptovány)

na předepsaném formuláři (viz. příloha)

 

Adresa: michal.bidlo@czecharchery.cz, kopie: sekretariat@czecharchery.cz

 

Přihlášky jsou přijímány pouze z oficiálních mailových adres statutárních zástupců klubu/oddílu.

 

Kurz proběhne pro minimální počet 10 uchazečů.

 

Školení ČLS:

 

1. víkend:

termín: 18. - 20. 11. 2022 (střelecká příprava - technika)

místo: SC Nymburk

začátek: pátek 18:00

konec: neděle 16:00

 

2. víkend:

termín: 9. – 11. 12. 2022 (nestřelecká příprava - fyzická kondice, psychologie, regenerace atd.)

místo: SC Nymburk

začátek: pátek 18:00

konec: neděle 16:00

 

3. víkend:

Termín: 13. – 15. 1. 2023 (pravidla, organizace a systém soutěží, reprezentace atd)

místo: ČUS Praha-Strahov

začátek: pátek 18:00

konec: neděle 16:00

 

4. víkend:

termín: 21.-22.1.2023 (sestavení, ladění luků, šípů, tětivy atd)

místo: Tyršův vrch, Praha

začátek: sobota 9:00

konec: neděle 16:00

 

Školení ČUS (obecná část):

 

Termíny naleznete na adrese https://vos-cus.cz/trenerska-skola-kurzy/trenerska-skola/

 

POZOR: s novou akreditací je hlavním garantem obecné části VOŠ ČUS.


V případě, že bude 15 a více zájemců o obecnou část, zorganizujeme společně s VOŠ ČUS školení pouze pro lukostřelbu.

Lékařské potvrzení:
Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)

 

Odevzdání závěrečné práce:

  1. 2. 2023

 

Zkoušky:

duben 2023, dle aktuálního kalendáře závodů ČLS

přesný termín bude určen nejpozději do konce roku 2022

 

Cena:

Část pořádaná ČLS:        8.000,- Kč (neobsahuje stravu a ubytování ve SC Nymburk – 1. a 2. víkend)

Část pořádaná ČUS:        3.500,- Kč

05.10.2022 (DŠ)