Český lukostřelecký svaz

Začni s lukostřelbou

Informace k lukostřeleckým soutěžím

Lukostřeleckému sportu je možné se věnovat celý rok. Lukostřelecká sezóna začíná vždy v listopadu a končí v říjnu následujícícho roku. Lukostřelci v našich podmínkách mají lukostřeleckou sezónu rozdělenou na 2 období, od dubna do září (někdy až do pololviny října) se střílí a závodí venku, v listopadu se lukostřelci přesouvají do lukostřeleckých hal a až do března se soutěží v halové lukostřelbě. 

 

Halová lukostřelba - závodí se v lukostřeleckých halách, tělocvičnách na vzdálenost 18 metrů

 

Terčová lukostřelba - soutěží se na venkovních klubových lukostřelnicích na nejrůznější vzdálenosti od 10 po 90 metrů do terčů s průměrem od 60 do 120 cm. 

 

Terénní lukostřelba - jedná se o lukostřelbu, která se podobá např. golfu, střílí se na terčovnice rozmístěné v různých vzdálenostech v terénu (lesy, louky, parky), lukostřelci vždy absolvují 2 závodní kola

 

3D lukostřelba -  jedná se o lukostřelbu, která se nejvíce podobá lovu, střílí se na plastová zvířata rozmístěná v různých vzdálenostech v terénu (lesy, louky, parky), lukostřelci vždy absolvují 2 závodní kola

 

Rozlišuje se na jak velké terče závodníci střílí, je to dáno v pravidlech vytvořených mezinárodní lukostřeleckou asociací, World Archery, kterou je Český lukostřelecký svaz členem. Závodníci mohou dle vytvořených sestav střílet na terče s velikostí od průměru 20 cm do 120 cm na vzdálenosti od 10 do 90 metrů. Závodníci jsou rozděleni podle věku do kategorií od dětí po seniory.

 

Dále se v lukostřeleckých soutěžích rozlišuje s jakým vybavením se závodí:

 

Holý luk (barebow) - je složený z madla, ramen, zakládky, tětivy, butonu a přídavných závaží, které luk pomáhají stabilizovat

 

Reflexní luk (olympijský) - tento luk obsahuje navíc oproti luku holému zaměřovač a delší (tyčové) stabilizátory, dále se na reflexním luku nachází klapačka  

 

Kladkový luk - je menší než reflexní a holý luk, na konci ramen jsou umístěné kladky, které dělají luk silnější a přesnější, lukostřelec střílející z kladkového luku drží tětivu ve vypouštěči (nikoliv v prstech jako u střelby z luku reflexního či holého)

 

Pokud chcete soutěžit v rámci Českého lukostřeleckého svazu, je potřeba, abyste byli členy něketerého lukostřeleckého klubu, byli registrováni u ČLS a měli zaplacenou závodní licenci na danou sezónu. Závodní licenci i registraci vždy zajistí váš domácí klub.

 

Lukostřelci se v lukostřelecké sezóně porovnávají:

 

Žebříček ČLS - lukostřelci se řadí vždy podle nejlepšího dosaženého výsledku v dané sezóně, kategorii a závodní sestavě

 

Pohár ČLS - lukostřelcům se počítá průměr nejlepších 3 výsledků dosažených na vybraných závodech v sezóně, kategorii a závodní sestavě

 

Dlouhodobé soutěže - Liga ČR, Přebor ČR - na základě přihlášených týmů na počátku lukostřelecké sezóny si v průběhu roku lukostřelci odstřílí 3-4 soutěžní kola, v kterých bodují 3 nejlepší závodníci z daného týmu a podle dosažených bodů se sestaví pořadí týmů.

 

20.10.2017