Český lukostřelecký svaz

Rozhodčí

Školení rozhodčích 2021

Školení rozhodčích 9.-10.1.2021 a seminář rozhodčích 10.1.2021 proběhnou vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru formou videokonference. Program je k dispozici viz níže. Odkaz pro přihlášení do platformy videokonference zašleme přihlášeným účastníkům včas.

 

Jednodenní praktická část školení pro nové rozhodčí proběhne v dohodnutých termínech na školení v průběhu jara v Nymburce, pokud to dovolí opatření vlády. Praktická část bude povinná pro nové rozhodčí. Účast stávajícím rozhodčím doporučujeme. 

 

Cena za školení je 200 kč (včetně praktické části) a za seminář 150 kč

 

Přihlášky prosím posílejte do 30.11.2020 na katerina.koncalova@czecharchery.cz

Pro případné další dotazy neváhejte napsat.

 

Sobota 9.1.2021

 • 9:30-10:30 zahájení, právní aspekty funkce rozhodčího, Statut rozhodčího
 • 10:45-12:00 druhy lukostřelby, uspořádání soutěží, soutěžní řád
 • 13:00-14:45 pravidla terčové lukostřelby
 • 15:00- 16:15 pravidla halové lukostřelby
 • 16:30-18:00 pravidla terénní lukostřelby
 • 18:15-19:00 pravidla 3D lukostřelby

 

Neděle 10.1.2021

 • 9:30-10:30 uspořádání střelnice, kontrola a bezpečnost
 • 10:45-12:15 nářadí jednotlivých divizí
 • 13:15-14:15 novinky v pravidlech
 • 14:30-16:30 případové studie, skórování v hale, finálová střelnice, otázky
 • 16:45-17:30 Test
24.11.2020 (DŠ)

Program semináře rozhodčích 20.1.2019

Místo konání: Aula ČUS, Zátopkova 2, Praha 6

Progam

Neděle, 20.1.2018

10:00 – 9:30            Registrace, zahájení, krátký test

10:35 – 11:05          Změny pravidel             

11:10 – 12:30         Případové studie

Oběd

13:15 – 14:30        Praktická cvičení – finálová střelnice

14:40 – 15:20        Test

15:30 – 17:30        Případové studie - diskuse

17:30 – 18:00        Výsledky test

 

Předpokládaný konec kolem 18:00. Změna programu vyhrazena, avšak začátek bude vždy platit.

Poplatek za školení ve výši 150,- Kč bude vybírán v hotovosti před zahájením semináře, prosím připravte si přesnou částku.

Oběd není zajištěn. Čaj, káva, voda budou k dispozici.

 

14.01.2019 (KR)

Seminář pro stávající rozhodčí - 20.1.2019

Komise rozhodčích tímto informuje stávající rozhodčí, že seminář za účelem udržení/zvýšení třídy se uskuteční 20.1.2019 v Praze, v aule ČUSu. Program bude včas upřesněn. Přihlášky do 5.1.2019 prosím na adresu kristina.reitmeier@czecharchery.cz v kopii sekretariat@czecharchery.cz Účastnický poplatek za seminář je 150,- Kč.

Doplnění: Předpokládaný začátek je v 10:00.

10.12.2018 (KR)

Termíny školení pro kandidáty na rozhodčí lukostřelby

Na základě informací obdržených z klubů, oznamuje Komise rozhodčích, že Školení pro kandidáty na rozhodčí lukostřelby se uskuteční v obou plánovaných termínech, tedy ve dnech  13.-14.1.2018 a 7.-8.4.2018. Školení bude vždy dvou denní a uskuteční se v zasedací místnosti v sídle ČLS. Přesný časový harmonogram a program bude ještě upřesněn.

Aktuální přehled přihlášených na jednotlivé termíny je uveden v příloze. Cena školení pro kandidáty je 1000,- Kč, pro stávající rozhodčí, kteří se budou účastnit kvůli zachování či zvýšení třídy jen v neděli je cena 500,- Kč. Cena bude hrazena převodem na základě faktury vystavené příslušným klubů.

Komise rozhodčích žádá kluby o potvrzení přihlášek pro lednový termín do 20.12.2017, pro dubnový termín do 20.3.2018.

 

 

10.12.2017 (KR)

Školení kandidátů na rozhodčího lukostřelby 2018

Na základě množících se požadavků z klubů se Komise rozhodčích rozhodla vyhovět a uspořádat školení pro kandidáty na rozhodčího lukostřelby.

 

Komise rozhodčích zvažuje konání tohoto školení buď v termínu 13.-14.1.2018 nebo 7.-8.4.2018. Pro zvolení nejvhodnějšího termínu tímto Komise rozhodčích žádá kluby/zájemce o sdělení, který termín by byl vhodnější, a to e-mailem na adresu kristina.reitmeier@czecharchery.cz nejpozději do 20.11.2017!

 

Školení je koncipováno jako dvoudenní s tím, že druhý den bude věnován praktickým cvičením a případovým studiím. Druhý den také bude (v omezeném množství) umožněna účast stávajících rozhodčích, kteří mají zájem o zvýšení třídy, případně potřebují splnit účast na semináři pro zachování třídy stávající. (v tomto uvedeném pořadí).

 

Školení bude pořádáno na náklady jeho účastníků, předpokládaná cena bude stanovena po určení termínu a místa konání. Školení se uskuteční v případě, že bude minimálně 30 účastníků. Maximální počet účastníků je 50.

02.11.2017 (KR)

Školení kandidátů na rozhodčího lukostřelby

Na základě množících se požadavků z klubů se Komise rozhodčích rozhodla vyhovět a uspořádat školení pro kandidáty na rozhodčího lukostřelby. Jedná se primárně o školení pro nové, nikoli stávající rozhodčí! V případě volné kapacity se školení mohou zúčastnit rozhodčí 3. třídy, jimž ke konci roku 2014 propadlo oprávnění k výkonu funkce rozhodčího, případně další rozhodčí (v tomto uvedeném pořadí).

 

Školení se uskuteční ve dnech 20.-21.6.2015 v zasedací místnosti v prostorách Jihomoravské pobočky České Unie Sportu v Brně. Přesný časový harmonogram a program bude upřesněn.

 

Školení se pořádá na náklady jeho účastníků, předpokládaná cena je 700,- Kč/osoba. Školení se uskuteční v případě, že bude minimálně 30 účastníků. Maximální počet účastníků je 50. Závazné přihlášky zasílejte prostřednictvím klubů/oddílů na adresu kristina.reitmeier@czecharchery.cz , v kopii sekretariat@czecharchery.cz, nejpozději do 30.4.2015!

 

Ubytování a stravování Komise rozhodčích nezajišťuje.

14.04.2015

Seminář pro rozhodčí

Komise rozhodčích si vás dovoluje informovat, že dne 11.10.2014 se v Praze uskuteční seminář pro rozhodčí. V rámci semináře bude možné si, při splnění podmínek, zvýšit nebo obnovit třídu. Seminář je určen pouze pro stávající rozhodčí. Podrobnosti, včetně pozvánky, budou včas zveřejněny.

30.06.2014

Program školení rozhodčích 30.11.-2.12.2012

23.11.2012
Přílohy