Český lukostřelecký svaz

Český lukostřelecký svaz

O ČLS

Český lukostřelecký svaz (ČLS) je zapsaným spolkem zastřešujícím dění v lukostřelbě v České republice. ČLS byl založen v roce 1933. 

ČLS organizuje na centrální úrovni lukostřelecké soutěže v terčové, terénní, halové a 3D lukostřelbě.

 

ČLS vysílá českou lukostřeleckou  dorosteneckou a dospělou reprezentaci (ve střelbě z reflexních, kladkových a holých luků) k účasti na mezinárodních soutěžích. Nejvyšším orgánem ČLS je valná hromada, která je svolávána 2 krát ročně a jednou za 4 roky je volební. Mezi valnými hromadami řidí ČLS pětičlenné předsednictvo v čele s předsedou svazu, Na činnost předsednictva a ČLS dohlíží Kontrolní komise.

V rámci ČLS působí různé odborné komise, kterých je v současné době deset (Sportovně-technická, Trenérsko-metodická, Reprezentace, Mediální, Rozhočích, Pro rozvoj kladkových luků, Komise para lukostřelby, Akademické lukostřelby, Komise pro rozvoj lukostřeleckého bialtonu, Legislativní a Lékařská). 

 

Členy svazu mohou být kromě klubů i fyzické osoby. Český lukostřelecký svaz sdružuje v současnosti  2 645  registrovaných lukostřelců a 64 lukostřeleckých klubů. 

 

Partneři ČLS:

 

NSA, ČOV, ČUS, ČPV, Magistrát hl. m. Prahy

 

25.09.2017 (adm)