Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Plán akcí RD 2024

Cíl pro sezónu

 • Umístění v top 4 na ME v halové lukostřelbě
 • Umístění v top 8 na ME v terčové lukostřelbě
 • Zisk dalších kvalifikačních míst v kategorii RL pro Olympijské hry 2024
 • Umístění na OH 2024 v top 16
 • Umístění v top 4 na MS v terénní lukostřelbě
 • Umístění v top 4 na MS v 3D lukostřelbě

 

Finanční zajištění

 • Dotační programy NSA
 • Vlastní zdroje reprezentantů

 

Personální zajištění

Vedoucí reprezentace: Hana Majarová

Vedoucí pro terénní lukostřelbu: Martina Macková

Vedoucí pro 3D lukostřelbu: Karel Böhm

 

      1. Soustředění

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních trenérů. V rámci týmové přípravy proběhnou pro RD v terčové lukostřelbě společná soustředění zaměřena na přípravu jednotlivců a družstev pro mezinárodní starty a úspěšnost v eliminačních soubojích zejména na kvalifikačních závodech pro OH 2024.

 1. 02.02. - 04.02.2024 Sportovní hala UP Olomouc
 2. 23.02. - 25.02.2024 SC Nymburk
 3. bude upřesněno před CQT, ME a FQT Antalya

 

Termíny soustředění budou upřesněny dle časových a programových možností reprezentantů a výši rozpočtu pro reprezentaci od NSA.

 

      2. Nominační závody

      1. 30.03. – 31.03.2024 Prostějov

      2. 06.04. – 07.04.2024 SC Nymburk

 

     3. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024 a mají podepsanou reprezentační smlouvu. Výběr podporovaných akcí a nominace na jednotlivé mezinárodní akce shrnuje Příloha č.1 Systém nominací na vrcholné mezinárodní závody 2020-2024.

 • Nominační kritéria pro jednotlivé výjezdy

Každý reprezentační výjezd bude mít svá vlastní nominační kritéria, jejichž splnění podmíní přihlášení střelců na daný výjezd. Vytvoření kritérií má za cíl dodržení úrovně výkonnosti, která odpovídá národní reprezentaci a je konkurenceschopná na mezinárodním poli. Stanovení kritérií závisí na termínu pořádání dané akce, a tedy termínu finálních přihlášek a možnosti splnění daného kritéria do stanoveného termínu, a výši rozpočtu dané akce. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými na jednotlivé výjezdy z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti.

 

3.1. Reprezentační výjezdy s podporou ČLS

 

 • Halová lukostřelba

 

     1. Mistrovství Evropy v halové lukostřelbě

19.02.2024 - 24.02.2024          Varazdin, Chorvatsko

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk, holý luk, kladkový luk ve třídě muži a ženy. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě startovného a nákladů na vedoucího výpravy. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

Jeden výsledek dosažený na halovém závodě v minimální výši reprezentačního limitu do 14.1.2024.

 

U tohoto výjezdu je možnost se do RD halová 2024 donominovat to splněním kritérií pro zařazení do RD halová (průměr ze tří výsledků) do termínu 14.1.2024.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2024: 14.1.2024

Termín nominace pro výjezd: 15.1.2024

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová

 

 • Terčová lukostřelba

 

     1. CQT OH Paříž 2024

04.05.2024 - 06.05.2024          Essen, Německo

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži, kteří uspěli v nominačních závodech na ME/CQT. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě celkových nákladů výjezdu. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

     2. Mistrovství Evropy

07.05.2024 - 12.05.2024           Essen, Německo

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy a reprezentantů v divizi kladkový luk ve třídě muži a ženy. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě celkových nákladů výjezdu. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium pro RL muži CQT + ME

 1. absolvování všech kol nominačních závodů
 2. umístění v kategorii na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů v divizi RL

Nominační kritérium pro RL ženy ME

 1. absolvování prvních dvou kol nominačních závodů
 2. potvrzení výkonnosti na dalších kontrolních závodech
 3. splnění reprezentačního limitu dospělých v kategorii juniorky U21

Nominační kritérium pro KL muži ME

 1. absolvování všech kol nominačních závodů

Umístění rozhodne o přidělení podpory na výjezd pro výše umístěného reprezentanta.

Nominační kritérium pro KL ženy ME

 1. potvrzení výkonnosti na vybraných kontrolních závodech v USA

 

Termíny nominačních závodů:

 1. 30.03.2024 – 31.03.2024 Prostějov
 2. 06.04.2024 – 07.04.2024 SC Nymburk

 

Termín nominace pro výjezd: 8.4.2024

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová

 

     3. FQT OH Paříž

14.06.2024 - 17.06.2024          Antalye, Turecko

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy, kteří uspěli v nominačních závodech na ME/CQT. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě celkových nákladů výjezdu. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

     4. Světový pohár 3. kolo

18.06.2024 - 23.06.2024          Antalye, Turecko

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy, kteří se účastní FQT a reprezentantů v divizi kladkový luk ve třídě muži a ženy. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k částečné úhradě celkových nákladů výjezdu. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

  

Nominační kritérium pro oba výjezdy do Antalye

Nominace na tyto výjezdy se odvíjí od nominace na CQT a ME.

 

Termín nominace pro výjezd: 20.5.2024

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová

 

 • Terénní lukostřelba

 

     1. Mistrovství světa v terénní lukostřelbě

16.09.2024 - 22.09.2024           Lac La Bich, Kanada

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk, holý luk, kladkový luk ve třídě muži a ženy. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě startovného a nákladů na vedoucího výpravy. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

Průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na terénních závodech v minimální výši reprezentačního limitu do 11.8.2024.

 

Toto kritérium neplatí pro reprezentanty v terčové lukostřelbě, kteří v rámci plnění povinností s RD terčová nemají z časových důvodů možnost nominační kritérium splnit.

 

U tohoto výjezdu je vzhledem k pozdnímu termínu možnost se do RD terénní 2024 donominovat a to splněním kritérií pro zařazení do RD terénní (průměr ze tří výsledků) do termínu 11.8.2024.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2024: 11.8.2024

Termín nominace pro výjezd: 12.8.2024

Vedoucí výjezdu: Martina Macková

 

 • 3D lukostřelba

 

     1. Mistrovství světa v 3D lukostřelbě

30.09.2024 - 06.10.2024           Mokřice, Slovinsko

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize holý luk, dlouhý luk, tradiční luk, kladkový luk ve třídě muži, ženy. Plánovaná podpora ČLS se vztahuje k úhradě startovného a nákladů na vedoucího výpravy. Toto bude upřesněno nebo potvrzeno po obdržení rozhodnutí o dotaci NSA.

 

Nominační kritérium

Výsledkový průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na 3D pohárových závodech ČLS v minimální výši reprezentačního limitu do 25.8.2024.

 

U tohoto výjezdu je vzhledem k pozdnímu termínu možnost se do RD 3D 2024 donominovat a to splněním kritérií pro zařazení do RD 3D (průměr ze tří výsledků) do termínu 25.8.2024.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2024: 25.8.2024

Termín nominace pro výjezd: 26.8.2024

Vedoucí výjezdu: Karel Böhm

 

3.2. Reprezentační výjezdy na vlastní náklady

 

 • Terčová lukostřelba

 

      1. Světový pohár 1.kolo

23.04.2024 - 28.04.2024          Šanghaj, Čína

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

Termín nominace pro výjezd: 25.3.2024

 

      2. Světový pohár 2. kolo

21.05.2024 - 26.05.2024           Yecheon, Korea

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

Termín nominace pro výjezd: 22.4.2024

 

      3. Evropské Grand prix

03.06.2024 - 08.06.2024          Poreč, Chorvatsko

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2024, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

Termín nominace pro výjezd: 6.5.2024

 

 

Zpracovala:                                                              Hana Majarová        

                                                                               Vedoucí komise reprezentace

Schválilo P ČLS dne 17.10.2023

Aktualizace 28.11.2023

Aktualizace 23.01.2024

15.02.2024 (hm)