Český lukostřelecký svaz

Soutěže

Informace STK

Informace STK ČLS 2008/02

 

Přebor žactva do 10 let v terčové lukostřelbě

Změna technického zabezpečení: závod technicky zabezpečí LK Votice v původním termínu, tj. 14.6.2008 (za což jim patří dík), viz informace v Uspořádání a rozpisu soutěží pro sezónu 2007/2008 (příloha ve spodní části tohoto článku).

 

Změny pravidel FITA 2008

Mezinárodní lukostřelecká federace FITA připravila k 1.4.2008 nové znění pravidel FITA, kam jsou především doplněné změny přijaté loni na Kongresu FITA v Lipsku. Jsou to změny již známé, jen se staly součástí oficiálních pravidel FITA.

 

Avšak ke stejnému datu dochází k úpravě pravidel pro terénní lukostřelbu, kde už zásadnější novinky jsou:

- je snížen limit pro vystřelení 3 šípů na jednom stanovišti ze 4 minut na 3 minuty

- mění se bodovací hodnoty terče

- jsou vydány nové tabulky pro získání výkonnostních odznaků FITA ARROWHEAD (souvisí se změnou bodovacích hodnot terče)

 

Vysvětlení k bodovacím hodnotám terče:

"Vnitřní pětka" označovaná také jako zásah X má bodovou hodnotu 6. Maximální nástřel v sestavě na 24 terčů se tedy zvyšuje na 432 bodů.

Bodovací hodnoty terče v terénní lukostřelbě

 

Komise STK doporučuje tato pravidla FITA akceptovat od nastávající venkovní sezóny ČLS pro všechny kategorie, aby celá sezóna včetně všech typů závodů mohla být jednotně vyhodnocována jak v Poháru ČLS tak i v návaznosti na získání odznaků FITA apod.

 

V Plzni 19.2.2008

 

L.Duchek, předseda STK ČLS

 


 

Informace STK ČLS 2008/01

 

Přebor žactva do 10 let v halové lukostřelbě

Změna termínu: závod se přesouvá na 2.3.2008. Důvodem je akceptace návrhu technicky zabezpečujícího oddílu.

 

Změna poštovní adresy člena STK

Martin Rambousek

Dolní 1

664 41 Popůvky

 

viz informace v Uspořádání a rozpisu soutěží pro sezónu 2007/2008 (příloha ve spodní části tohoto článku).

 

V Plzni 22.1.2008

 

L.Duchek, předseda STK ČLS

 


 

Informace STK ČLS 2007/02

 

18.MČR dospělých v halové lukostřelbě

 

Vzhledem k řešení mimořádné situace P ČLS schválilo nouzovou variantu - technicky zabezpečujícím klubem bude LK Votice v prostorách SC Nymburk v termínu 29–30.3.2008.

Přebor žactva do 10 let se přesouvá na 22.3.2008 (odsouhlaseno zástupcem SK START Praha).

P ČLS nebude omezovat počet přihlášených závodníků na MČR a vzhledem k nutnosti závazné objednávky prostor tímto ukončuje výběr technicky zabezpečujícího klubu.

 

V Plzni 5.12.2007

 

L.Duchek, předseda STK ČLS

 


 

Informace STK ČLS 2007/01

 

18.MČR dospělých v halové lukostřelbě (22-23.3.2008) nemá tech.zabezpečující oddíl - oddíly se mohou hlásit k zabezpečení závodu do 31.1.2008

 

Od 18.11.2007 platí novely těchto řádů (vše schváleno na VS ČLS 17.11.2007):

Od stejného data platí také upravené poplatky týkající se registrací a licencí viz

 

Podstatné novinky vyplývající ze Soutěžního řádu:

 • Kalendář lukostřeleckých závodů (viz kapitola 3)
  • Závody mohou být v KLZ uveřejněné pouze za předpokladu dodržení patřičných termínů a věcných náležitostí:
   • žádost o uveřejnění nejpozději 14 dní před konáním domácího závodu
   • žádost o uveřejnění nejpozději 7 dní před výjezdem na zahraniční závod (mimo reprezentace)
   • povinné věcné náležitosti: název závodu, datum začátku závodu/počet dní trvání, místo konání, rozhodčí, sestavy
   • registrace závodu u FITA (hvězdičkový závod) bude v KLZ ČLS uveřejněna až po registraci závodu v KLZ FITA - u veřejných závodů pořádaných oddíly je třeba sdělit na STK příslušné údaje (nebo zaslat rovnou i rozpis) nejpozději 40 dní před začátkem závodu
   • výsledky z nenahlášených a tedy z neuveřejněných závodů v KLZ nebudou do soutěží ČLS uznány
 • Korespondenční soutěže družstev
  • výsledek družstva v jednotlivém kole dlouhodobé korespondenční soutěže může být uznán pouze po přihlášení družstva na jednotlivé kolo na STK formou aviza - sdělení konkrétního závodu, kde bude družstvo střílet a seznam max.5 střelců družstva (viz článek 6.1.6)
 • Výsledkové listiny, listy
  • termín pro dodání výsledkové listiny/listu je prodloužen na 10 kalendářních dnů
  • pokuta za pozdní dodání výsledkové listiny/listu je snížena na 500 Kč, ale při nedodržení termínu bude uplatněna
  • mistrovské soutěže družstev v halové lukostřelbě (i v dlouhodobém uspořádání) mají předepsané terče - na výsledkových listinách je potřeba poznamenat u výsledků závodníka do jakého terče střílel (redukovaný, plný)
  • zaslání výsl.listiny ze zahraničního závodu - zaslat i komentář k výsl.listině vedoucím výjezdu (viz článek 4.15.2)
 • Třídy žactva
  • věkově nejmladší žactvo je rozděleno do 2 tříd - žáci/žákyně 6-8 let, žáci/žákyně 9-10 let - a mají také definované odpovídající soutěžní sestavy

 

V Plzni 22.11.2007

 

L.Duchek, předseda STK ČLS

19.02.2008
Přílohy
pdfSoutěžní řád - Uspořádání 2007-2008 [pdf, 87 kB]
Aktualizace 19.2.2008
pdfSoutěžní řád - příloha8 - přeřazení [pdf, 33 kB]
Aktualizace 20.11.2007
pdfHostování [pdf, 52 kB]
Aktualizace 12.9.2008
pdfPřestupy [pdf, 47 kB]
Aktualizace 13.10.2008