Český lukostřelecký svaz

Soutěže

Pozvánka na Slovensko

 

1.SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ LUKOSTRELECKÝ KLUB PETRŽALKA

1.SLOVAK SCHOOL ARCHERY CLUB PETRŽALKA

1.SLOWAKISCHER SCHULENBOGENKLUB PETRŽALKA


Adress: RNDr. Antonín Polách, Humenské námestie 7, 851 07 Bratislava, Slovakia

tel: 00421 263 839 008, 00421 905 584 463

e-mail: lukostrelba.petrzalka@chello.sk www: www.sslk.sk

IČO: 31 75 39 49 DIČ: 2020956069 číslo účtu: 46 104 35-042 / 0200


Pozvánka

Pretek Trojkrálový


usporiadateľ:

Miestny úrad Petržalka a 1.SŠLK Petržalka

dátum:

06. 01. 2005

miesto:

kopec oproti hotelu MIVA (koniec Petržalky smerom na Rusovce)

prezentácia:

do 10 ,30 hod

disciplína:

3 D

kategórie:

minis – do 11 rokov

žiaci – do 14 rokov

juniori – do 18 rokov

ostatní – 18 – 100 rokov

kategórie sú bez rozdielu pohlavia – v zime sa ťažko kontroluje

divízie:

olympijský luk

kladkový luk

TRRB

TRLB

ceny:

medaile podľa kategórií a divízií

Cena starostu pre najlepšieho strelca

prihlášky:

do 03. 01. 2005

štartovné:

300 SkV Bratislave 05.12.2004 RNDr. Antonín Polách,

predseda 1. SŠLK Petržalka

05.12.2004