Český lukostřelecký svaz

Rozhodčí

Zpráva ze školení kandidátů rozhodčích lukostřelby

Ve dnech 13. - 14. 1. 2018 se v prostorách ČUS pod vedením Kristina Reitmeier a Kateřiny Končalové uskutečnilo školení pro kandidáty rozhodčího lukostřelby, kterého se zúčastnilo 30 nových zájemců a 8 stávajících rozhodčích. 

 

Školení bylo koncipované jako dvoudenní, kdy první den byl primárně teoretický a druhý den praktický, tak aby byl přínosný i pro stávající rozhodčí, kteří se účastnili jen nedělního programu. 

 

V rámci školení se zájemci dozvěděli nejen, v jakém právním rámci se vlastně výkon funkce rozhodčího pohybuje, ale také členění pravidel lukostřelby dle WA, s jakým druhy lukostřelby se mohou v rámci ČLS setkat a jaké lukostřelecké soutěže ČLS pořádá. V rámci praktického bloku se pak hovořilo o uspořádání a kontrole střelnice, jednotlivém lukostřeleckém náčiní nebo o praktických postupech v roli rozhodčího v různých situacích během závodu. 

 

Během školení psali zájemci, i stávající rozhodčí, dva testy. První byl v neděli dopoledne pouze ověřovací – aby účastníci sobotní části věděli, kde jsou jejich slabá a silná místa, a stávající rozhodčí, aby si ověřili své znalosti. Druhý, na závěr školení, byl ten rozhodující, kdy výsledek určil, zda se zájemce stal rozhodčím či nikoli, případně zda si stávající rozhodčí, v případě zájmu, zvýší třídu či nikoli. 

Maximální počet bodů, kterého mohli účastníci v testu dosáhnout, byl 39. Minimální požadovaná hranice pro splnění nároků byla nakonec komisí rozhodčích po vyhodnocení všech testů stanovena na 30 bodů. Přes tuto hranici se nakonec dostalo 15 zájemců, tedy přesně polovina z účastníků – nováčků. 2 ze stávajících rozhodčích si také zvýšili třídu. 

 

Novými rozhodčími tedy jsou: 

Ivan Doležal, Bows club Chimera Hradec Králové 

Ondřej Grošaft, Lukostřelba Olomouc 

Oldřich Hašek, SK Start Praha 

Petr Heinrich, LK Votice 

Dagmar Heřmánková, SK Start Praha 

Aleš Hýbner, Bows club Chimera Hradec Králové 

Júlie Králiková, LK Litvínov 

Zuzana Müllerová, JIM Archery club – lukostřelba Kyšice 

Ondřej Paul, VŠTJ Technika Praha 

Zuzana Eva Švihelová, JIM Archery club – lukostřelba Kyšice 

Zuzana Štětinová, VŠTJ Technika Praha 

Alan Vejražka, LK ESKA Cheb 

David Vostřez, LK CERE 

Pavel Zaoral, Bows club Chimera Hradec Králové 

Luděk Zimmer, Bows club Chimera Hradec Králové 

 

V Praze dne 2.2.20108 

 

 

Kristina Reitmeier 

Předsedkyně komise rozhodčích

12.02.2018

Zpráva z Konference rozhodčích WAE

 Ve dnech 17. – 19.11.2017 se Kristina Reitmeier a Kateřina Končalová, naše dvě mezinárodní rozhodčí, zúčastnili vůbec 1. Konference rozhodčích WAE, kterou pořádala Komise rozhodčích WAE za podpory WAE v Římě. Program byl opravdu bohatý, zaměřený hlavně na předávání informací. 

 

První den konference všechny účastníky přivítal prezident WAE, a následně už běžel odborný program, který se hlavně zaměřil na změny v pravidlech týkající se terčové lukostřelby, které byly schváleny v říjnu na Kongresu WA v Mexico City. Součástí sobotního programu byla také prezentace zástupce Ianseo a diskuse o spolupráci rozhodčích a týmu, který zpracovává výsledky. Ke konci dne se rozhodčí rozdělili do skupin a diskutovali, v rámci jednotlivých skupin, nad novými případovými studiemi. 

Druhý den byl zahájen společnou diskusí nad jednotlivými případovými studiemi, přičemž hlavní poučení z nich je takové, že mnohým z nich by se dalo předejít, kdyby v rámci přípravy závodu byla práce všech (organizátorů i rozhodčích) odvedená s patřičnou důsledností.

Další část programu se vrátila ke změnám v pravidlech schválených v říjnu na Kongresu WA v Mexico City, tentokrát však pro terénní a 3D lukostřelbu. Závěrem programu Konferenci navštívila a o své zkušenosti, nejen z pozice střelkyně, ale i trenérky, se podělila Natalia Valeeva. 

 

Komise rozhodčích WAE také informovala o tom, že se příští rok v listopadu bude ve Wiesbadenu konat školení pro nové rozhodčí WAE, které se oproti stávající praxi uskuteční v úplně novém formátu, včetně toho, že ještě před samotným školením budou muset zájemci vyplnit test, aby si Komise ověřila jejich znalosti, a to nejen pravidel lukostřelby, ale i jazykové (angličtina). 

 

Dne 28.11.2017 

 

Bc. Kristina Reitmeier 

Předsedkyně komise rozhodčích

29.11.2017