Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Plán akcí reprezentace dorostu 2022

Cíl pro sezónu 

  • Umístění na YC do 4.místa v kategorii juniorů/juniorek 
  • Umístění na YC do 4.místa v kategorii kadetů/kadetek 
  • Umístění na ME do 8.místa v kategorii juniorů/juniorek 
  • Umístění na ME do 8.místa v kategorii kadetů/kadetek 

 

Finanční zajištění 

  • Dotační programy NSA (Národní sportovní agentura) 
  • Vlastní zdroje reprezentantů 

 

Personální zajištění 

Vedoucí reprezentace, trenér: Hana Majarová 

Trenér: Tereza Brandová 

 

1. Soustředění a přípravné závody 

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních trenérů. V rámci týmové přípravy proběhne několik společných soustředění převážně v SC Nymburk zaměřených na zvýšení připravenosti a výkonnosti jednotlivců i družstev na reprezentačních výjezdech. Dále bude probíhat průběžná kontrola plnění plánu přípravy, teorie formou přednášek na témata související se sportovní přípravou a mezinárodní spolupráce s jinými dorosteneckými týmy formou společných soustředění. 

Soustředění a výjezdy personálně zajistí výše uvedený tým trenérů. 

 

SC Nymburk - termíny: 

1. 27.10. – 31.10.2021 kondiční 

2. 25.11. – 28.11.2021 halové 

3. 13.01. – 16.01.2022 halové 

4. 03.03. – 06.03.2022 halové/venkovní 

5. 06.04. – 10.04.2022 venkovní 

6. Soustředění Slovinsko – 2 - 3dny před Veronica´s cup 6.-8.5.2022 

7. červenec 2022 venkovní – týmová příprava před výjezdy 

8. říjen/listopad 2022 kondiční 

Pozn. Plán soustředění se může změnit dle aktuální covidové situace a výše přidělené dotace NSA. Prozatím platí tyto termíny, které budeme vždy předem potvrzovat. Červencové setkání, které bude zaměřeno na přípravu jednotlivých družstev pro výjezdy, stanovíme po domluvě s členy jednotlivých týmů, kteří budou známí po nominačních závodech. 

 

2. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody 

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Výběr podporovaných akcí a nominace na jednotlivé mezinárodní akce shrnuje Příloha č.1 Systém nominací na vrcholné mezinárodní závody 2020-2024. 

2.1 Reprezentační výjezdy s podporou ČLS 

Terčová lukostřelba 

 

1. Veronica´s cup - World ranking 

06.05.2022 – 08.05.2022 Kamnik, Slovinsko 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2022. 

S příspěvkem ČLS – je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě junioři, juniorky, kadeti a kadetky. Příspěvek bude určen na startovné nebo pobyt dle toho, zda proběhne mezinárodní soustředění. Bude včas upřesněno. 

 

2. Evropský pohár dorostu 1. kolo 

25.07. - 31.07.2022 – Bukurešť, Rumunsko 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, nejvýše čtyři lukostřelci dané kategorie a divize. 

S příspěvkem ČLS – je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě junioři, juniorky, kadeti a kadetky. 

Výkonnostní kritérium je umístění v Českém poháru příslušné sestavy WA720 ze sezóny 2021 a umístění z nominačních závodů v roce 2022. Tímto se stanovuje pořadí nominovaných a náhradníků. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými a náhradníky z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti. 

 

3. Mistrovství Evropy dorostu v terčové lukostřelbě 

15.08.2022 - 20.08.2022 – Lileshall, Anglie 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, nejvýše tři lukostřelci dané divize a třídy. 

S příspěvkem ČLS - je plánován výjezd reprezentantů s nejhodnotnějším výsledkem divize reflexní luk ve třídě junioři, juniorky, kadeti a kadetky. 

Výkonnostní kritérium je umístění v Českém poháru příslušné sestavy WA720 ze sezóny 2021 a umístění z nominačních závodů v roce 2022. Tímto se stanovuje pořadí nominovaných a náhradníků. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými a náhradníky z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti. 

Termíny nominačních závodů pro YC a ME: 

21.5.2022 1.kolo OH nadějí (pouze kvalifikace) 

18.6.-19.6.2022 SC Nymburk (oba dny kvalifikace i eliminace dle systému nom.závodů) 

Termíny nominací pro výjezd 

Termín konečných nominací: dle podmínek pořadatele a termínu nominačních závodů 

 

➢ Terénní lukostřelba 

 

1. Mistrovství světa v terénní lukostřelbě 

03.09. – 09.09.2022 Yankton, USA 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, nejvýše tři lukostřelci dané divize a třídy. 

S příspěvkem ČLS - je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk a holý luk ve třídě junioři, juniorky. 

Výkonnostní kritérium je umístění v Českém poháru příslušné sestavy terénní v roce 2021. Tímto se stanovuje pořadí nominovaných a náhradníků. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými a náhradníky z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti. 

Termíny nominací pro výjezd 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2022: 31.7.2022 

Termín konečné nominace: dle podmínek pořadatele 

 

2.2 Reprezentační výjezdy na vlastní náklady 

➢ Halová lukostřelba 

 

1. Mistrovství Evropy v halové lukostřelbě 

14.02. - 19.02.2022 Koper, Slovinsko 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, nejvýše tři lukostřelci dané kategorie a divize. 

S příspěvkem ČLS - výjezdy není plánováno podpořit z dotace Programu REPRE. 

Na vlastní náklady - výkonnostní kritérium je umístění v Českém poháru příslušné sestavy H18 ze sezóny 2021/2022 divize reflexní luk a kladkový luk ve třídě junior, juniorka, tímto se stanovuje pořadí nominovaných a náhradníků. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými a náhradníky z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti. 

Výkonnostní kritérium: 

Junioři RL 570b. Junioři KL 580b. Junioři HL 520b. 

Juniorky RL 560b. Juniorky KL 570b. Juniorky HL 495b. 

Termíny nominací pro výjezd 

Termín plnění výkonnostního kritéria v sezóně 2021/2022: 16.1.2022 

Termín konečné nominace: dle podmínek pořadatele 

 

Zpracovala: Hana Majarová 

P ČLS schválilo

21.12.2021 (DŠ)
Přílohy