Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Podmínky účasti na Světových hrách 2022

Na SH Birmingham jsou nominováni střelci, kteří vybojovali místa v kvalifikačních závodech. Podmínkami k účasti jsou: 

  1. Podepsaná reprezentační smlouva 
  2. Zisk kvalifikačního místa pro ČR na kvalifikačních závodech. 
  3. V případě, že sportovec nominovaný na SH nebude schopen účasti (porušení pravidel antidopingu, porušení podmínek reprezentační smlouvy, zdravotní důvody atd.) nahradí jej sportovec dle klíče viz níže 
Nominace na SH 2022 

1. ME v terénní lukostřelbě 5.9. – 12.9.2021 Poreč 

Získané kvóty pro ČR: 

  1. Tadeáš Kalvas RL muži 
  2. Jindřiška Vaněčková RL ženy 

V případě nominace náhradníka v kategorii Muži RL: 

Petr Heinrich - další účastník kvalifikačního závodu ME v Poreči 

V případě nominace náhradníka v kategorii Ženy RL: 

Marie Horáčková – dlouhodobě vysoká výkonnost v terénní lukostřelbě 

Organizační zajištění SH 2022 

Sportovci, kteří byli nominováni k účasti na SH 2022, budou mít k dispozici doprovod. Počet členů doprovodu se řídí pravidly WA a organizátora her. Konkrétní počet zatím není znám. 

Tadeáš Kalvas: Tereza Brandová 

Jindřiška Vaněčková: Martin Vaněk 

V případě možnosti pouze jednoho člena doprovodu: Martin Vaněk 

V případě nominace náhradníků bude pro doprovod nominován jeden z výše uvedených trenérů. 

 

Zpracovala: Hana Majarová 

vedoucí komise reprezentace 

P-ČLS Schválilo

21.12.2021 (DŠ)
Přílohy