Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Finální nominace na výjezdy

20.06.2023 (hm)

Plán akcí reprezentace paralukostřelby 2023

Cíl pro sezónu

 • umístění v top 4 na WRT, ME a MS
 • zisk medaile na WRT, ME a MS
 • účast na Finále EP
 • kvalifikační kvóty pro LPH 2024 Paříž v jednotlivcích a týmech

 

Finanční zjištění

 • Dotační programy NSA (Národní sportovní agentura)
 • Vlastní zdroje reprezentantů

 

Realizační tým

Vedoucí komise para: David Šnajdr

Trenéři ČLS: Ivan Králik, Julie Králiková

Asistenti ČLS: Jitka Poláková, Kateřina Mrázková

Osobní trenéři: Ludmila Fikarová, Vladimír Brada, Jaroslav Preclík

 

 

 1. Soustředění

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních trenérů. V rámci týmové přípravy proběhne společné soustředění. Soustředění a přípravné závody budou zaměřeny na přípravu jednotlivců a zejména družstev pro mezinárodní starty a úspěšnost v eliminačních soubojích.

 

 

Termíny:

Termíny soustředění budou upřesněny s přihlédnutím k výši dotace NSA pro para sport. Předběžně se plánují zejména soustředění před mezinárodními výjezdy.

 

 1. 30.6. – 2.7.2023 - soustředění v rámci závodu Novoměstský pohár, soustředění zaměřeno na týmovou přípravu před MS v Plzni

 

 

 1. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Reprezentanti potvrdí svou účast před každým mezinárodním závodem podepsáním formuláře o účasti na vlastní náklady pro případ, že nebude možno jejich účast plně hradit ze státních prostředků případně jiných svazových zdrojů. Na základě toho budou v případě splnění kritérií přihlášeni na závod.

 

 

 • Nominační kritéria pro jednotlivé výjezdy

Každý reprezentační výjezd bude mít navíc svá vlastní nominační kritéria, jejichž splnění podmíní přihlášení střelců na daný výjezd. Vytvoření kritérií má za cíl podpoření závodní aktivity reprezentantů, a tedy i výkonnosti, která odpovídá národní reprezentaci a je konkurenceschopná na mezinárodním poli. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými na jednotlivé výjezdy z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti.

 

 • Reprezentační výjezdy

 

 

 1. Evropský pohár 1.kolo

13.05. - 21.05.2023        Nové Město nad Metují, ČR

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, kteří dále splní níže uvedenou podmínku pro nominaci na závod. Počet reprezentantů v kategorii a divizi není na tomto závodě omezen.

Nominační kritérium:

 • Účast na halovém MČR
 • Účast minimálně na dvou halových závodech ČLS

 

Termín splnění kritérií: termín uzávěrky přihlášek na WRE/EP (tj. měsíc před akcí)

 

 

 1. Mistrovství světa, světový kvalifikační závod pro LPH 2024

17.07. - 23.07.2023        Plzeň, ČR

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, kteří dále splní níže uvedenou podmínku pro nominaci na závod. Nejvýše tři lukostřelci dané kategorie a divize.

Nominační kritérium:

 • Účast na Evropském poháru v Novém Městě nad Metují*
 • Účast minimálně na jednom para pohárovém závodě
 • Účast minimálně na třech pohárových závodech ČLS

 

Termín splnění kritérií: termín uzávěrky přihlášek na MS (tj. měsíc před akcí)

 

 

 1. Mistrovství Evropy

14.08. - 20.08.2023        Rotterdam, Holandsko

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, kteří dále splní níže uvedenou podmínku pro nominaci na závod. Nejvýše tři lukostřelci dané kategorie a divize.

Nominační kritérium:

 • Účast na Evropském poháru v Novém Městě nad Metují*
 • Účast minimálně na jednom para pohárovém závodě
 • Účast minimálně na třech pohárových závodech ČLS

 

Termín splnění kritérií: termín uzávěrky přihlášek na ME (tj. měsíc před akcí)

 

 

 

 

*Úprava nominačních kritérií:

Vzhledem k tomu, že dotační výzva pro Para reprezentaci byla vypsána až dne 21.3. s termínem uzavření žádostí do 28.4. 2023 očekáváme vyplacení dotace až v podzimních měsících a hrozí, že ne všichni reprezentanti se budou moci z finančních důvodů zúčastnit Evropského poháru v Novém Městě. V takovém případě Komise upraví nominační kritéria pro start na MS resp. ME s přihlédnutím k individuálním finančním možnostem, zdravotnímu stavu a aktuální výkonnosti.

 

 

Zpracovala: Hana Majarová

Schválilo P ČLS dne 15.2.2023

Aktualizace k 28.3.2023

Schválila Komise paralukostřelby ČLS

20.02.2023 (DŠ)