Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Nominační závody 2023 - MS dospělých 31.7.-6.8.2023 Berlín, Německo

Muži RL: Li Adam - RD „B“               Ženy RL:      Horáčková Marie - RD „A“

               Hlahůlek Michal - RD „B“                        Vaněčková Jindřiška – RD „B“   

               Ebermann Erik - RD „B“                                    

               Vožech Jan - RD „B“

               Roba Michael - RD „B“

               Křesala Josef - RD „B“

               Termer Jaromír - RD „B“

 

Muži KL:  Vaněk Martin RD                Ženy KL:      Zikmundová Martina         RD

                Zaoral Pavel  RD                                            

                Reitmeier Filip RD                                           

                                                                                        

_______________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Termíny:

 1. kolo 20.5.2023     LK Arcus Plzeň
 2. kolo 21.5.2023     LK Arcus Plzeň
 3. kolo 17.6.2023     Lukostřelba Prostějov
 4. kolo 18.6.2023     Lukostřelba Prostějov

 

Všechna kola budou probíhat dle systému nominačních závodů, tedy každé kolo kvalifikace, a  v případě kategorie muži reflexní luk a muži (ženy) kladkový luk eliminace každý s každým. V divizi kladkového luku se pro 3. a 4. kolo kategorie spojí.

V kategorii ženy reflexní luk se vzhledem ke kolizi termínů nominačních závodů s termíny světového poháru v Šanghaji a Medelínu nezúčastní Marie Horáčková. Náhrada za nominační závody budou kvalifikační závody na uvedených světových pohárech.

 

V kategorii ženy kladkový luk se vzhledem ke studiu v zahraničí nebude Martina Zikmundová účastnit prvních dvou kol a tyto dva závody budou nahrazeny Akademickým mistrovstvím v USA v termínu 20.5.2023.

Náklady na účast na nominačních závodech (cestovné, ubytování) si účastníci hradí z vlastních nebo oddílových zdrojů.

Výjezdu se může účastnit pouze řádně jmenovaný reprezentant pro rok 2023 dle S06 Všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Na MS mohou být nominováni maximálně 3 reprezentanti v kategorii a divizi.

O výběru účastníků a náhradníků pro MS v terčové lukostřelbě rozhodne P ČLS na základě konečného pořadí střelců v nominačních závodech a splnění dalších podmínek pro nominaci.

 

Nominační kritérium

 1. absolvování všech kol nominačních závodů
 2. umístění na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů
 3. výsledkový průměr ze tří nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu RL B a reprezentačního limitu KL do 25.6.2023.

 

P-ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu v nominovaných na základě aktuálního zdravotního stavu nebo aktuální výkonnosti.

 

 

 

V Prostějově dne 20.4.2023                                                Hana Majarová

                                                                                          Komise reprezentace

15.05.2023 (hm)
Přílohy
pdfVýsledky RL muži [pdf, 126 kB]
pdfVýsledky KL muži [pdf, 94 kB]

Plán akcí reprezentace dospělých 2023

Cíl pro sezónu

 • Umístění v top 4 Evropské hry 2022 Krakov, Polsko
 • Umístění v top 8 na MS v terčové lukostřelbě
 • Zisk kvalifikačního místa v kategorii RL pro Olympijské hry 2024
 • Umístění v top 4 na Letních Univerzitních hrách
 • Umístění v top 4 na ME v terénní lukostřelbě
 • Umístění v top 4 na ME v 3D lukostřelbě

 

Finanční zajištění

 • Dotační programy NSA
 • Vlastní zdroje reprezentantů

 

Personální zajištění

Vedoucí reprezentace dospělých: Hana Majarová

 

1. Soustředění

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních trenérů. V rámci týmové přípravy proběhnou pro RD v terčové lukostřelbě společná soustředění, zaměřena na přípravu jednotlivců a družstev pro mezinárodní starty a úspěšnost v eliminačních soubojích.

 

Termíny:

 1. 10.3. – 12.3.2023 SC Nymburk - příprava na EGP Lileshall

 

Další termíny budou upřesněny dle časových a programových možností reprezentantů a výši rozpočtu pro reprezentaci od NSA.

 

2. Nominační závody

1. 20.05. – 21.05.2023 LK Arcus Plzeň

2. 17.06. – 18.06.2023 Lukostřelba Prostějov

 

3. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024 a mají podepsanou reprezentační smlouvu. Výběr podporovaných akcí a nominace na jednotlivé mezinárodní akce shrnuje Příloha č.1 Systém nominací na vrcholné mezinárodní závody 2020-2024.

 

 • Nominační kritéria pro jednotlivé výjezdy

Každý reprezentační výjezd bude mít svá vlastní nominační kritéria, jejichž splnění podmíní přihlášení střelců na daný výjezd. Vytvoření kritérií má za cíl dodržení úrovně výkonnosti, která odpovídá národní reprezentaci a je konkurenceschopná na mezinárodním poli. Tato kritéria budou platná jak pro výjezdy s příspěvkem ČLS, tak pro výjezdy na vlastní náklady reprezentanta. Stanovení kritérií závisí na termínu pořádání dané akce, a tedy termínu finálních přihlášek a možnosti splnění daného kritéria do stanoveného termínu, a výši rozpočtu dané akce. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými na jednotlivé výjezdy z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti.

 

3.1. Reprezentační výjezdy s podporou ČLS

 

 • Terčová lukostřelba

Evropské Grand Prix 1.kolo, kvalifikační závod pro EH 2023

03.04. - 08.04.2023        Lileshall, Anglie

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše šest lukostřelců dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy a divize kladkový luk ve třídě muži.

 

Zbývající kvóta:       5 míst pro KL muži

                                   5 míst pro KL ženy

                                   2 místa pro družstva RL muži

                                   2 místa pro družstva RL ženy

 

Nominační kritérium

 • pro tento výjezd není vzhledem k brzkému termínu akce stanoveno žádné nominační kritérium

Termín nominace pro výjezd: 6.3.2023

 

Evropské Grand Prix 2.kolo

29.05. - 04.06.2023        Umag, Chorvatsko

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše šest lukostřelců dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy a divize kladkový luk ve třídě muži a ženy

 

Nominační kritérium

 • jeden výsledek dosažený na pohárových (včetně reprezentačních) závodech v minimální výši reprezentačního limitu B u RL a limitu 680 u KL muži a 665b u KL ženy do 30.4. 2023

Termín nominace pro výjezd: 1.5.2023

 

Mistrovství světa, kvalifikační závod pro OH 2024 Paříž

30.07. - 06.08.2023        Berlín, Německo

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy a divize kladkový luk ve třídě muži a ženy.

 

Nominační kritérium

 • absolvování všech kol nominačních závodů
 • umístění na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů
 • výsledkový průměr ze tří nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu RL B a reprezentačního limitu KL do 25.6.2023.

Termíny nominačních závodů:

20.05. – 21.05.2023        LK Arcus Plzeň

17.06. – 18.06.2023        Lukostřelba Prostějov

 

Termín nominace pro výjezd: 26.6.2023

 

Letní světové univerzitní hry

26.06. – 07.07.2022        Chengdu, Čína

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je doporučena reprezentantů divize reflexní luk ve třídě muži a ženy a divize kladkový luk ženy. Účast je hrazena ze strany ČAUS, popřípadě ČLS a vlastními zdroji reprezentantů.

Účast na hrách a samotný počet nominovaných sportovců se řídí pravidly a rozhodnutím ČAUS.

Termín akce se kryje s termínem MS v terčové lukostřelbě dospělých.

 

Nominační kritérium:

 • umístění v Českém poháru příslušné sestavy WA720 v roce 2022

Termín nominace pro výjezd: dle podmínek ČAUS

 

 • Terénní lukostřelba

 

Mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě

15.09. - 22.09.2023        San Sicario Alto, Itálie

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk, holý luk, kladkový luk ve třídě muži a ženy.

 

Nominační kritérium

 • průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na terénních závodech v minimální výši reprezentačního limitu do 13.8.2023.

 

U tohoto výjezdu je vzhledem k pozdnímu termínu možnost se do RD 2023 donominovat a to splněním kritérií pro zařazení do RD (průměr ze tří výsledků) do uvedeného termínu 13.8.2023.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2023: 13.8.2023

Termín nominace pro výjezd: 14.8.2023

 

 • 3D lukostřelba

 

Mistrovství Evropy v 3D lukostřelbě

23.09. - 30.09.2023        San Sicario Alto, Itálie

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize holý luk, dlouhý luk, tradiční luk ve třídě muži, ženy.

 

Nominační kritérium

 • výsledkový průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na 3D pohárových závodech ČLS v minimální výši reprezentačního limitu do 20.8.2023.

 

U tohoto výjezdu je vzhledem k pozdnímu termínu možnost se do RD 2023 donominovat a to splněním kritérií pro zařazení do RD (průměr ze tří výsledků) do uvedeného termínu 20.8.2023.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2023: 20.8.2023

Termín nominace pro výjezd: 21.8.2023

 

3.2. Reprezentační výjezdy na vlastní náklady

 

 • Halová lukostřelba

 

Mistrovství Evropy v halové lukostřelbě

14.02. - 19.02.2023        Samsun, Turecko

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. 

 

Nominační kritérium

 • níže uvedený průměr ze tří výsledků v Českém poháru příslušné sestavy H18 ze sezóny 2021/2022 divize reflexní luk, kladkový luk a holý luk ve třídě muži a ženy.

Muži RL         580b.           Muži KL        590b.           Muži HL         545b.

Ženy RL        570b.           Ženy KL        575b.           Ženy HL        520b.

 

U tohoto výjezdu je možnost se do RD halová 2023 donominovat a to splněním výše uvedených limitů (průměr ze tří výsledků) do uvedeného termínu 15.1.2023.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2023: 15.1.2023

Termín nominace pro výjezd: 16.1.2023

 

 

 • Terčová lukostřelba

 

Světový pohár 1.kolo 

18.04. - 23.04.2023        Antalye, Turecko

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

 

Nominační kritérium

 • pro tento výjezd není vzhledem k brzkému termínu akce stanoveno žádné nominační kritérium

Termín nominace pro výjezd: 20.3.2023

 

Světový pohár 2. kolo

16.05. - 21.05.2023        Šanghaj, Čína

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

 

Nominační kritérium

 1. pro tento výjezd není vzhledem k brzkému termínu akce stanoveno žádné nominační kritérium

Termín nominace pro výjezd: 16.4.2023

 

Světový pohár 3. kolo

13.06. - 18.06.2023        Medelin, Kolumbie

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

 

Nominační kritérium

 • průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu B u RL a reprezentačního limitu KL do 14.5. 2023.

Termín nominace pro výjezd: 15.5.2023

 

Světový pohár 4. kolo

15.08. - 20.08.2023        Paříž, Francie

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. V případě většího zájmu o účast bude s týmem vyslán vedoucí výpravy na náklady ČLS.

 

Nominační kritérium

 • průměr ze třech nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu B u RL a reprezentačního limitu KL do 16.7. 2023

Termín nominace pro výjezd: 17.7.2023

 

 

Zpracovala:                                                              Hana Majarová        

                                                                               Vedoucí komise reprezentace

 

Schválilo P ČLS dne 18.12.2022

 

 • 1.2.2023 změna termínu konání 3. a 4.kola nominačních závodů
 • 28.4.2023 úprava dodatečných nominačních kritérii

 

Úpravu P ČLS schválilo dne 28.04.2023

20.02.2023 (DŠ)