Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Nominační závody 2023 - MS dorostu 1.-9.7.2023 Limerick, Irsko

Junioři RL:   Pluhař Jan - RD „A“            Kadeti RL:    Fritsch Lukáš - RD „A“

                       Krejčí Richard - RD „A                                              

                       Heřmánek František - RD „A“                                      

                       Bárta Šimon - RD „B“

 

Juniorky RL: Lettlová Nikola - RD „A“      Kadetky RL: Louvarová Andrea - RD „A“    

                                                                                             Továrnická Monika - RD „A“    

                                                                                             Brettlová Barbora - RD „B“

_______________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Termíny:

 1. kolo 22.4.2023     SK Start Praha
 2. kolo 23.4.2023     SK Start Praha
 3. kolo 20.5.2023     LK Arcus Plzeň
 4. kolo 21.5.2023     LK Arcus Plzeň

 

Všechna kola budou probíhat dle systému nominačních závodů, tedy každé kolo kvalifikace a eliminace každý s každým. Na nominační závody budou přizváni členové regionálních SCM. V kategoriích, kde je nedostatek reprezentantů bude pro eliminační souboje doplněno z řad členů SCM (max 4 závodníci v každé kategorii). V konečných výsledcích nominačních závodů bude uveden pouze reprezentant a jeho body získané v kvalifikačních a eliminačních kolech. Pro ostatní členy SCM, kteří se závodů zúčastní a nebudou na základě výsledku z kvalifikace přiřazeni do eliminací s reprezentanty, bude vytvořena zvlášť eliminace.

Kvalifikační výsledky ze závodů budou členům RD započítávány do průměru na plnění reprezentačních limitů viz.Směrnice S06 a do žebříčku. Členům SCM budou výsledky započítány do žebříčku.

 

Na závodech se nehradí startovné. Další náklady na účast na nominačních závodech si účastníci hradí z vlastních nebo oddílových zdrojů s výjimkou reprezentantů, kteří mají větší dojezdovou vzdálenost:

Znojmo, Těšetice: příspěvek na cestovné na oba nominační víkendy

Cheb: příspěvek na cestovné na první nominační víkend (Praha)

Votice: příspěvek na cestovné na druhý nominační víkend (Plzeň)

 

Výjezdů se může účastnit pouze řádně jmenovaný reprezentant pro rok 2023 dle S06 Všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Na MS mohou být nominováni maximálně 3 reprezentanti v kategorii.

O výběru účastníků a náhradníků pro MS v terčové lukostřelbě rozhodne P-ČLS na základě konečného pořadí střelců v nominačních závodech a splnění dalších kritérií.

 

Nominační kritérium

 1. absolvování všech kol nominačních závodů
 2. umístění na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů
 3. průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu B do 28.5.2023.

 

P-ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu v nominovaných na základě aktuálního zdravotního stavu nebo aktuální výkonnosti.

 

                                                                                          Hana Majarová

                                                                                          Michal Novotný

                                                                                          Komise reprezentace

 

 

 

 

14.04.2023 (hm)
Přílohy
pdfVýsledky RU21M [pdf, 86 kB]
pdfVýsledky RU21W [pdf, 79 kB]
pdfVýsledky RU18M [pdf, 80 kB]
pdfVýsledky RU18W [pdf, 80 kB]

Finální nominace na výjezdy

06.03.2023 (hm)

Plán akcí reprezentace dorostu 2023

Cíl pro sezónu

 • Umístění na YC do 4.místa v kategorii R18U a R21U
 • Umístění na MS terčová do 8.místa v kategorii R18U a R21U
 • Umístění na ME halová a terénní do 4.místa v kategorii R21U

 

Finanční zajištění

 • Dotační programy NSA (Národní sportovní agentura)
 • Vlastní zdroje reprezentantů

 

Personální zajištění

Vedoucí reprezentace dorostu: bude upřesněno po uzavření výběrového řízení

 

1. Soustředění a přípravné závody

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních trenérů. V rámci týmové přípravy proběhne pro RD v terčové lukostřelbě několik společných soustředění převážně v SC Nymburk zaměřených na zvýšení trénovanosti a výkonnosti jednotlivců i družstev na reprezentačních výjezdech. Dále bude probíhat průběžná kontrola plnění plánu přípravy, teorie formou přednášek na témata související se sportovní přípravou a mezinárodní spolupráce s jinými dorosteneckými týmy formou společných soustředění v případě, že to umožní rozpočet pro reprezentaci.

 

Termíny:

 1. 11.01. – 15.01.2023 SC Nymburk
 2. 29.03. – 02.04.2023 SC Nymburk
 3. 25.10. – 29.10.2023 SC Nymburk

 

2. Nominační závody

Nominační závody podmiňují start na vrcholnou akci MSJ 2023. Pravidla nominačních závodů jsou uvedena v příloze č.1 Směrnice S06.

 

Termíny:

 1. 22.04. – 23.04.2023  SK Start Praha
 2. 20.05. – 21.05.2023  LK Arcus Plzeň

 

3. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Výběr podporovaných akcí a nominace na jednotlivé mezinárodní akce shrnuje Příloha č.1 Systém nominací na vrcholné mezinárodní závody 2020-2024.

 

 • Nominační kritéria pro jednotlivé výjezdy

Každý reprezentační výjezd bude mít svá vlastní nominační kritéria, jejichž splnění podmíní přihlášení střelců na daný výjezd. Vytvoření kritérií má za cíl dodržení úrovně výkonnosti, která odpovídá národní reprezentaci a je konkurenceschopná na mezinárodním poli. Tato kritéria budou platná jak pro výjezdy s příspěvkem ČLS, tak pro výjezdy na vlastní náklady reprezentanta. Stanovení kritérií závisí na termínu pořádání dané akce, a tedy termínu finálních přihlášek a možnosti splnění daného kritéria do stanoveného termínu, a výši rozpočtu dané akce. P ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu mezi nominovanými na jednotlivé výjezdy z důvodu zdravotního stavu či aktuální sportovní výkonnosti.

 

3.1. Reprezentační výjezdy s podporou ČLS

 

 • Terčová lukostřelba

 

Evropský pohár dorostu 1. kolo

01.05. - 07.05.2023    Čatež, Slovinsko

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě junioři, juniorky, kadeti a kadetky.

 

Nominační kritérium

 • pro tento výjezd není vzhledem k brzkému termínu akce stanoveno další výkonnostní kritérium

 

Termín nominace pro výjezd: 3.4.2023

 

Evropský pohár dorostu 2. kolo

05.06. - 11.06.2023     Sion Vailais, Švýcarsko

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše čtyři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě junioři, juniorky, kadeti a kadetky.

 

Nominační kritérium

 • absolvování prvních dvou kol nominačních závodů 22.-23.4.2023
 • průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu B do 7.5. 2023

 

Termín nominace pro výjezd: 8.5.2023

 

Mistrovství světa dorostu v terčové lukostřelbě

01.07. - 09.07.2023         Limerick, Irsko

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk ve třídě junioři, juniorky, kadeti a kadetky.

 

Nominační kritérium

 • absolvování všech kol nominačních závodů
 • umístění na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů
 • průměr ze tří dvou nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu B do 28.5.2023.

Příspěvek ČLS na výjezd bude určen těm reprezentantům, kteří v tomto termínu splní reprezentační limit A.

 

Termíny nominačních závodů pro MS:

22.04. – 23.04.2023          SK Start Praha

20.05. – 21.05.2023          LK Arcus Plzeň

 

Termín nominace pro výjezd: 29.5.2023

 

 • Terénní lukostřelba

 

Mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě

15.09. – 22.09.2023     San Sicario Alto, Itálie

 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané divize a třídy. Je plánován výjezd reprezentantů divize reflexní luk a holý luk ve třídě junioři, juniorky.

 

Nominační kritérium

 • průměr ze dvou nejlepších výsledků dosažených na terénních závodech v minimální výši reprezentačního limitu do 13.8.2023.

 

U tohoto výjezdu je vzhledem k pozdnímu termínu možnost se do RD 2023 donominovat a to splněním kritérií pro zařazení do RD (průměr ze tří výsledků) do uvedeného termínu 13.8.2023.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2023: 13.8.2023

Termín nominace pro výjezd: 14.8.2023

 

 

3.2.  Reprezentační výjezdy na vlastní náklady

 

 • Halová lukostřelba

 

Mistrovství Evropy v halové lukostřelbě

14.02. - 19.02.2023       Samsun, Turecko

 

Účast - jmenovaní reprezentanti pro rok 2023, nejvýše tři lukostřelci dané třídy a divize. 

 

Nominační kritérium

 • níže uvedený průměr ze tří výsledků v Českém poháru příslušné sestavy H18 ze sezóny 2021/2022 divize reflexní luk, kladkový luk a holý luk ve třídě junior a juniorka.

 

Junioři RL      570b.           Junioři KL      580b.          Junioři HL      520b.

Juniorky RL   560b.           Juniorky KL   570b.           Juniorky HL   495b.

 

U tohoto výjezdu je možnost se do RD halová 2023 donominovat a to splněním výše uvedených limitů (průměr ze tří výsledků) do uvedeného termínu 15.1.2023.

 

Termín plnění podmínek pro zařazení do RD v roce 2023: 15.1.2023

Termín nominace pro výjezd: 16.1.2023                                                  

 

 

Zpracovala:                                                              Hana Majarová        

                                                                               Vedoucí komise reprezentace

 

Schválilo P ČLS dne 18.12.2022

 • 1.2.2023 změna místa konání 1. a 2. kola nominačních závodů
 • 28.4.2023 úprava dodatečných nominačních kritérii

Úpravu P ČLS schválilo dne 28.04.2023

 

20.02.2023 (DŠ)