Český lukostřelecký svaz

Mládež

Zpráva ze soustředění SCM 11. - 15. 4. 2018, Slovinsko

Místo konání: Lublaň, Kamnik - Slovinsko 

Termín akce: 11.-15.4.2018 

Vedoucí soustředění, trenér: Hana Majarová 

Trenéři: Jan Šípek, Helena Bauerová (osobní trenér)

 

Účastníci: 

Michal Hlahůlek, David Vítovec, Matěj Jech, Josef Křesala, Dominik Petr Orel, Klára Grapová, Martina Zikmundová, Petra Zikmundová 

 

Účastníci z řad RD: 

Jan Vožech, Jana Cimická 

 

Program soustředění: 

Členové SCM, kteří jsou zároveň členy RD, vyrazili v druhém dubnovém týdnu na soustředění do Slovinska. Program soustředění byl pro první dny podobný jako na domácích srazech. O víkendu proběhl v Kamniku mezinárodní závod Veronica´s Cup, kterého jsme se v rámci soustředění zúčastnili. 

 

Středa 11.4.2018 

Během středečního podvečera jsme se všichni sešli v hotelu a připravili plán na nadcházející den. 

Čtvrtek 12.4.2018 

První dva dny trénink proběhl na střelnici Slovinského lukostřeleckého svazu v Lublani. Bohužel nám nepřálo počasí a celý den propršelo. Dopoledne se ještě střílelo venku, odpoledne již z oken. Z důvodu špatného počasí a dojíždění jsme nenaplnili plán co se týče objemu vystřelených šípů. 

Pátek 13.4.2018 

V pátek se již počasí umoudřilo. Dopoledne jsme strávili na stejné střelnici, odpoledne jsme se přesunuli do Kamniku, kde probíhal oficiální trénink k závodu. K naší výpravě se připojilo družstvo mužů kladkový luk (V.Brada, F.Reitmeier, M.Vaněk) a Martin Hámor. 

Závodní střelnice v Kamniku patří k jedné z nejhezčích, co jsme kdy navštívili. Trénink proběhl bez problémů. 

Sobota 14.4.2018 

Sobotní i nedělní program už se řídil výhradně programem závodu. Počasí bylo velmi příznivé. Nejprve proběhla kvalifikace všech kategorií a následně i některé eliminace. Ty končily v pozdních hodinách, takže při posledních soubojích bylo téměř šero. Matěj s Pepou dokonce měli spolu rozstřel téměř za tmy. 

Neděle 15.4.2018 

V neděli závod pokračoval dalšími eliminacemi. Vyrovnané souboje svedlo družstvo mužů KL a mixu KL. Petra Zikmundová při své premiéře vyhrála v kategorii kadetky kladkový luk, její sestra Martina zase posunula svůj osobní a zároveň národní rekord. V kategorii reflexních luků se v eliminacích nejlépe dařilo Josefu Křesalovi, obsadil však nepopulární 4.místě. Martin Hámor skončil v nejobsazenější kategorii na dobrém 9.místě. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Soustředění ve Slovinsku bylo pro nás dobrou zkušeností a zejména mezinárodní závod v Kamniku se nám osvědčil jako kvalitní přípravný závod. Pokud bude kalendář akcí příznivý, zúčastníme se i v příštích letech. Pro samotné členy SCM/RD bylo slovinské soustředění příjemnou změnou oproti tradičnímu Nymburku. 

Závod byl na velice dobré organizační úrovni. Obsazenost závodu byla pestrá, Slovinsko navštívili někteří reprezentanti z Holandska, Rakouska nebo Estonska, zároveň se účastnilo mnoho „běžných“ závodníků. Pouze v juniorských kategoriích byla obsazenost nízká. Výsledky našich lukostřelců nebyly ještě na úrovni, jakou bychom si představovali, nicméně pro začátek sezóny a první závod se nejednalo o větší zklamání. 

 

Výsledky: 

http://ianseo.net/Details.php?toId=3802

 

V Prostějově dne 3.5.2018

 

Hana Majarová 

vedoucí akce 

06.01.2020

Zpráva ze soustředění SCM 4. - 8. 4. 2018

Místo konání: SC Nymburk 

Termín akce: 4.-8.4.2018 

Vedoucí soustředění, trenér: Hana Majarová 

Trenéři: Tereza Brandová 

 

Účastníci: 

Michael Roba, Jiří Herák, Aneta Venhudová, Martin Pekárek, Jan Pluhař, Zuzana Škarková, Bára Machalíková, Eliška Novotná, Nikol Lettlová 

 

Program soustředění: 

Druhé soustředění v letošním roce probíhalo již venku, jako příprava na venkovní sezónu. Cílem byl zejména objemový trénink, který byl zpestřen různými lukostřeleckými cvičeními. S členy SCM byly provedeny kontrolní fyzické testy. Po každodenním programu byla zařazena regenerace. Během soustředění byly taktéž konzultovány tréninkové deníky a zejména cíle pro letošní sezónu. 

 

Středa 4.4.2018 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli tohoto setkání. 

Čtvrtek 5.4.2018 

První den byl věnován pouze lukostřeleckému tréninku, a to jak v dopolední, tak v odpolední části. Trénink byl doplněn cvičeními na rozvoj koordinace a střeleckého rytmu. 

Pátek 6.4.2018 

Páteční program navazoval na předešlý den. V závěru dne byly provedeny kontrolní fyzické testy. 

Sobota 7.4.2018 

V sobotu dopoledne se k nám přidal kondiční trenér Martin Kubec, který pro účastníky připravil kondiční trénink. Odpoledne se opět střílelo za přítomnosti osobních trenérů, kteří se k nám na zbytek soustředění připojili. S trenéry byly konzultovány tréninkové deníky, samotná technika střelců a také téma plánování sezóny i klubové činnosti.

Neděle 8.4.2018 

V neděli proběhl poslední lukostřelecký trénink. Účastníci si tréninkově spočítali celou sestavu. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Cílem tohoto soustředění byla zejména aklimatizace na dlouhé tratě a objemový trénink. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli plán na jednotlivé dny naplnit. Pro některé to byly první tréninky venku, a proto nebyl zařazen kontrolní závod. Mnozí ještě potřebovali více času i na přípravu materiálu a jeho testování. Soustředění se účastnili zejména mladší členové SCM a od lednového soustředění byl u nich znát posun ve výdrži při vyšších střeleckých dávkách. Úroveň kondice se od ledna nijak nezměnila, dá se říci, že je na průměrné úrovni, nicméně po rozboru tréninkových deníků je potřeba se na kondiční přípravu více zaměřit a věnovat ji více prostoru. 

 

V Prostějově dne 3.5.2018

 

Hana Majarová 

vedoucí akce 

 

05.01.2020

Zpráva ze soustředění SCM 10. - 14. 1. 2018, Nymburk

Místo konání: SC Nymburk

 

Termín akce: 10.-14.1.2018

 

Vedoucí soustředění, trenér: Hana Majarová

 

Trenéři: Jan Šípek, Tereza Brandová

 

Účastníci:

Michal Hlahůlek, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Josef Křesala, Klára Grapová, Barbora Kramperová, Dominik Petr Orel, Martina Zikmundová, Petra Zikmundová, Michael Roba, Jiří Herák, Jakub Bešta, Aneta Venhudová, Martin Pekárek, Jan Pluhař, Jonáš Čábelka, Bára Machalíková, Eliška Novotná, Nikol Lettlová

 

Program soustředění:

Soustředění proběhlo v polovině halové sezóny a bylo zaměřeno zejména na střeleckou přípravu. S členy SCM byly provedeny kontrolní fyzické testy. Soustředění navštívila mentální koučka a sportovní psycholožka Kateřina Vejvodová a seznámila účastníky se základy mentální přípravy. Po každodenním programu byla zařazena regenerace. Poslední den se uskutečnil kontrolní závod viz. Rcherz. Během soustředění byly taktéž konzultovány tréninkové deníky.

 

Středa 10.1.2018

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli tohoto setkání.

 

Čtvrtek 11.1.2018

Ve čtvrtek byla dopolední část věnována přednášce na téma mentální přípravy. Tématem bylo například nastavování cílů, práce s nervozitou při závodě apod.  První část odpoledního programu byla ryze lukostřelecká. Byly pořízeny video záznamy pro konzultaci s osobními trenéry. Ve zbytku odpoledne proběhly fyzické testy.

  

Pátek 12.1.2018

Páteční dopoledne byl na programu objemový lukostřelecký trénink. Na odpolední střeleckou část navázaly kondiční tréninky formou kruhového cvičení s Martinem Kubcem.

                                                                         

Sobota 13.1.2018

Sobota opět patřila lukostřeleckému tréninku, který byl zpestřen eliminačními souboji jednotlivců a družstev. Na odpolední část se připojili osobní trenéři, se kterými se konzultovaly video záznamy jejich svěřenců.

 

Neděle 14.1.2018

V neděli byl připraven kontrolní závod. Ten je vždy naplánován na konec soustředění tak, aby si mohli střelci vyzkoušet střílet závod po předchozím intenzivním zatížení a zjistili tak své fyzické možnosti.

 

Závěrečné hodnocení:

Cílem tohoto soustředění byl lukostřelecký trénink ve větším objemu, který se dařilo plnit. Vyšší dávky byly zejména pro nejmladší členy SCM výzvou, nicméně se s tímto dobře vyrovnali. Kontrola fyzických testů a hodnocení našeho kondičního trenéra naznačilo, že jsou členové SCM v obdobné, kondici jako při posledním soustředění, u některých došlo ke zlepšení. Kvalita provádění cviků však byla obecně lepší u všech. Během kontrolního závodu se střelci dokázali vyrovnat s únavou po předcházejícím programu, výsledky zhruba odpovídaly jejich průměrným výkonům z letošní halové sezóny.

 

V Prostějově dne 14.1.2018                                                      

 

Hana Majarová

vedoucí akce

17.01.2018

Zpráva ze soustředění SCM 8. - 12. 11. 2017, Nymburk

Zpráva ze soustředění SCM 

 

Místo konání: SC Nymburk 

Termín akce: 8.-12.11.2017 

 

Vedoucí soustředění, trenér: Hana Majarová 

Trenéři: Jan Šípek, Martin Kubec, Aneta Žďárská 

 

Účastníci: 

Michal Hlahůlek, Marie Horáčková, Aleš Změlík, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Josef Křesala, Klára Grapová, Dominik Petr Orel, Martina Zikmundová, Petra Zikmundová, Michael Roba, Jiří Herák, Jakub Bešta, Aneta Venhudová 

 

Program soustředění: 

Termín soustředění zhruba odpovídal zahájení přípravného období, a proto byl program zaměřen především na fyzickou přípravu. V rámci setkání byli účastníci rámcově seznámeni s plány pro nadcházející sezónu. Pro každodenním programu byla zařazena regenerace. 

 

Středa 8.11.2017 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli tohoto setkání.

 

Čtvrtek 9.11.2017 

Ve čtvrtek byla dopolední část věnována velmi lehkému lukostřeleckému tréninku. Před obědem proběhla první část zátěžových testů. V odpoledním programu navázal kondiční trenér teoretickou částí v oblasti kondiční přípravy a druhou částí fyzických testů. 

 

Pátek 10.11.2017 

Páteční dopoledne bylo opět věnováno lukostřeleckému tréninku. Účastníkům byly změřeny parametry jejich nářadí. Odpolední část byla výhradně zaměřena na fyzickou přípravu, konkrétně na práci s nářadím v posilovně atd. 

 

Sobota 11.11.2017 

Sobotní dopoledne pokračovalo fyzickou přípravou, členové SCM se pro změnu učili práci s různými pomůckami. Odpolední program měla na starosti trenérka atletiky, která je provedla jak teoretickou, tak praktickou formou atletického tréninku. Pro sobotní odpoledne měli program i osobní trenéři, se kterými kondiční trenér prošel základy fyzické přípravy lukostřelce, zejména pak správné nastavení těla pro cvičení atd.

 

Neděle 12.11.2017 

V neděli byl na připraven intenzivní kruhový trénink. S trenéry byla probrána nadcházející sezóna a vysvětleny tréninkové deníky. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Cílem tohoto soustředění byla nejen fyzická příprava v praktické rovině ale také teorie. Aby sami střelci pochopili význam správného nastavení těla, souvislosti mezi chybami v tomto nastavení a nežádoucím vlivům na techniku a důležitost fyzické přípravy. Vše si pak mohli zkusit i prakticky. Získali tak mnoho informací, se kterými teď mohou pracovat a výrazně zlepšit svoji fyzickou připravenost. Trenéři jim všechny informace sdělili velmi jasně a zároveň byli otevřeni diskuzi o specifikacích našeho odvětví. Po skončení soustředění vládla na obou stranách spokojenost a z mého pohledu to bylo velmi vydařené soustředění. 

 

V Prostějově dne 23.11.2017

 

Hana Majarová 

vedoucí akce

29.11.2017

Zpráva ze soustředění SCM 29. 3. - 2. 4. 2017, Nymburk

Místo konání: SC Nymburk 

 

Termín akce: 29.3.-2.4.2017 

 

Vedoucí akce: Hana Majarová, Jan Šípek 

 

Účastníci: 

Aleš Změlík, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Michal Hlahůlek, David Jaroch, Marie Horáčková, Barbora Kramperová, Josef Křesala, Klára Grapová, Zuzana Škarková, Martina Zikmundová 

 

Program soustředění: 

Program soustředění byl zaměřen na objemový trénink. Dle kategorií se střílelo na 70m, 60m a 50m. Lukostřelecké tréninky byly doplněné kondičními tréninky, a to během, posilováním nebo tradičním fotbálkem. Účastníci byly seznámeni s informacemi o nadcházejícím výjezdu na YC Marathon a druhém kole YC v Poreči. 

 

Středa 29.3.2017 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli tohoto setkání.

 

Čtvrtek 30.3.2017 

Ve čtvrtek proběhly první tréninky, doplněné o nácvik eliminačních soubojů. Tréninky probíhaly dvoufázově dopoledne a odpoledne. 

 

Pátek 17.2.2017 

Páteční program obohatila návštěva kondičního trenéra, který s účastníky probral základy správného držení těla a provádění základních cviků jako je dřep, klik atd. Dále pro lukostřelce připravil kruhový trénink zaměřený zejména na posílení středu těla. 

 

Sobota 18.2.2017 

Sobotní tréninky probíhaly ve stejném režimu. V odpolední části jsme se zaměřili na nácvik eliminačních soubojů družstev. Tréninky navštívili také někteří osobní trenéři, se kterými byla diskutována příprava, plány pro stávající sezónu atd.

 

Neděle 19.2.2017 

V neděli proběhl kontrolní závod. Závod byl na programu až na závěr jako prověrka připravenosti pro střelbu po několikadenní tréninkové a fyzické zátěži. I přes fyzickou únavu předvedli účastníci dobré výkony. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Po celou dobu soustředění vládlo velmi teplé počasí, které nám umožnilo plně trénovat dvoufázovým způsobem. Účastníci nastříleli kvalitní objemy šípů, které jsou pro tuto dobu přípravy důležité. Výsledky kontrolního závodu odpovídaly výsledkům na začátku sezóny a ukázaly dobrou počáteční formu našich juniorských reprezentantů. 

 

V Prostějově dne 10.4.2017 

 

vedoucí akce Hana Majarová 

16.04.2017

Zpráva ze soustředění SCM 15. - 19. února 2017, Nymburk

Místo konání: SC Nymburk 

Termín akce: 15.-19.2.2017 

Vedoucí akce: Hana Majarová, Jan Šípek 

 

Účastníci: 

Aleš Změlík, Vojtěch Chochola, David Vítovec, Matěj Jech, Michal Hlahůlek, David Jaroch, Marie Horáčková, Barbora Kramperová, Josef Křesala, Klára Grapová, Zuzana Škarková, Martina Zikmundová 

 

Program soustředění: 

Každý den začínal rozcvičkou, která se zaměřuje na kompenzační a rehabilitační cviky. Tréninky pak byly rozděleny na střelbu v tělocvičně na 18m a střelbu z oken na 60m a 70m. Rozdělení do skupin proběhlo na základě konzultace střelců a jejich osobních trenérů. Do tréninků byly zakomponovány i eliminační souboje jednotlivců a družstev. Každý den probíhal hodinový kondiční trénink, do kterého byly zařazeny hry, posilovací cviky nebo běh. 

 

Středa 15.2.2017 

Po příjezdu všech účastníků proběhlo zahájení, kdy se všichni seznámili s aktualizovaným programem soustředění a s cíli pro toto setkání. 

 

Čtvrtek 16.2.2017 

Ve čtvrtek proběhlo rozdělení do skupin a první část tréninků. I vzhledem k příznivému počasí jsme využívali oken v atletickém tunelu pro střelbu dlouhých tratí.

 

Pátek 17.2.2017 

Další dny probíhaly ve stejném režimu. V pátek program obohatila návštěva našeho nejúspěšnějšího paralympijského lukostřelce Davida Drahonínského, který se podělil o své zkušenosti z významných závodů a poznatky ze své přípravy, zejména ve sféře mentálního tréninku. 

 

Sobota 18.2.2017 

V sobotu byla do programu zařazena přednáška o antidopingu, což je velmi důležité téma pro všechny výkonnostní sportovce i jejich trenéry. Nastíněny byly plány pro činnost jak SCM tak juniorské reprezentace, například plány soustředění, nominační kritéria atd. 

 

Neděle 19.2.2017 

V neděli proběhl kontrolní halový závod. Závod byl na programu až na závěr jako prověrka připravenosti pro střelbu po několikadenní tréninkové a fyzické zátěži. 

 

Závěrečné hodnocení: První soustředění SCM v tomto roce splnilo svůj účel a to seznámit lukostřelce zařazené do SCM s plánem pro tuto sezónu a také s novým vedoucím SCM a RD a jeho plány a představou spolupráce. Soustředění je hodnoceno pozitivně z hlediska zajištění akce a také připravenosti jednotlivých sportovců. 

 

V Prostějově dne 21.2.2017

 

Hana Majarová 

vedoucí akce

13.03.2017

Soustředění SCM 15. - 19. února 2017

Nejlepší mládežníci Českého lukostřeleckého svazu, kteří jsou zařazeni ve Sportovním centru mládeže, se chystají v termínu 15. - 19. února 2017 na první letošní společné soustředění.

Pozvaní účastníci jsou: 
Monika Březinová
Klára Grapová
Michal Hlahůlek
Marie Horáčková
Vojtěch Chochola
David Jaroch
Matěj Jech 
Barbora Kramperová
Zuzana Škarková
David Vítovec
Martina Zikmundová
Aleš Změlík

Vedoucí trenéři jsou Hana Majarová a Jan Šípek.

Program soustředění obsahuje doufázové lukostřelecké tréninky na 70 metrů, 60 metrů i 18 metrů. Dále je vymezen čas na kondiční tréninky, regeneraci a kontrolu evidence tréninkových jednotek v tréninkových denících. O své zkušenosti z vrcholných soutěží se podělí David Drahonínský. Na víkend jsou přizváni také osobní trenéři vybraných lukostřelců. Celé soustředění je završeno kontrolním závodem.

Přejeme, aby soustředění bylo pro všechny účastníky přínosné.

13.02.2017