Český lukostřelecký svaz

Judges' Guidebook - slovenský překlad

Zde je pro Vaší potřebu a studium odkaz na Judges' Guidebook ve slovenštině - http://www.archerysvk.sk/images/teoria/Prirucka%20rozhodcu%20-%20draft.pdf. Zveřejněno s laskavým souhlasem předsedy Slovenského lukostreleckého zväzu panem Vlado Hurbanem, za což mu mnohokrát děkuji.

13.11.2016

Aktuální pravidla WA v českém jazyce

Z důvodů přetrvávajících obtíží na straně WA najdete nyní potřebné části pravidel v češtině zde. Prosím omluvte případné špatné stránkování způsobené exportem do pdf a také popisy obrázků v angličtině, na nápravě se pracuje. V případě, že v pravidlech narazíte na překlepy/nejasnosti, neváhejte své podněty a připomínky zasílat na kristina.reitmeier@czecharchery.cz. Budu se snažit Vaše podněty průběžně zpracovávat. Děkuji za spolupráci a pochopení.

19.02.2016

Používání elektronických komunikačních zařízení při terénní a 3D lukostřelbě – vysvětlení

V Knize 4, čl. 22.7.2 je stanoveno, že střelec nesmí mít u sebe „Žádné elektronické komunikační zařízení (včetně mobilních telefonů), sluchátek nebo zařízení tlumících hluk před čekací čarou na tréninkové střelnici a kdykoli na trati.“ Toto ustanovení se však NETÝKÁ elektronických komunikačních zařízení (PDA, tablety atp.) poskytnutých pořadatelem pro záznam výsledků.

 

Účelem tohoto ustanovení pravidel je zamezit střelcům ve vzájemné komunikaci v průběhu závodu nikoli pořizování elektronického záznamu výsledků.

11.03.2014

Doplněná pravidla terénní a 3D lukostřelby

19.02.2014

Nová pravidla WA - Kniha 3 - Pravidla terčové lukostřelby

Překlad pravidel terčové lukostřelby (Kniha 3), zatím bez části o paralukostřelbě. Kompletní verze bude následovat.

06.01.2014
Přílohy

Pravidla WA - postavení na střelecké metě - 3D lukostřelba

04.06.2012

Pravidla WA - popis náčiní: holý luk, instinktivní luk a dlouhý luk

17.04.2012

Pravidla World Archery - TAB terénní lukostřelba holé luky

Pravidla World Archery platná od 1. 4. 2012 – Kniha 4, článek 22.3.8.

(článek 9.3.8.2.2. v pravidlech FITA platných od 1. 4. 2010)

 

V návaznosti na loňský spor ohledně diskvalifikace střelců třídy holý luk na závodech v terénní lukostřelbě v Chrástu zveřejňuje Komise rozhodčích překlad aktuálního ustanovení pravidel World Archery a příslušný výklad, který je pro rozhodčí i lukostřelce závazný.

 

Článek 22.3.8. pravidel World Archery platných od 1. 4. 2012 zní:

 

Chrániče prstů ve formě návleků na prsty, střeleckých rukavic, chráničů na prsty (TAB) nebo náplastí pro napínání a uvolnění tětivy jsou povoleny, nesmí však obsahovat žádné zařízení (pomůcku), které by střelci napomáhalo v držení, napínaní a uvolňování tětivy.

22.3.8.1.     Může být používán oddělovač mezi prsty bránící sevření šípu. Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné k chrániči prstů (tab) za účelem opření je povoleno. Prošití bude jednotné barvy. Značky nebo čáry budou stejné velikosti, tvaru, barvy a rozmístění. Doplňující poznámky a značení nejsou povoleny. Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno k držadlu luku.

 

S ohledem na skutečnost, že tento článek pravidel World Archery neobsahuje žádnou zmínku o tom, že by takovéto značky a čáry na chráničích prstů (TAB) mohli být pouze od výrobce, ale pouze zmiňuje, že jsou povoleny, zastává Komise rozhodčích ČLS stanovisko, že chrániče prstů (TAB) MOHOU obsahovat značení, které si vytvoří střelec sám, ale jen v tom případě, že je v souladu s výše citovaným článkem pravidel, tzn., že takovéto značení je jednotné co do velikosti, tvaru, barvy a rozmístění.

 

 

Kristina A.Reitmeier

předsedkyně Komise rozhodčích

 

12.04.2012