Český lukostřelecký svaz

Rozhodčí

Pravidla WA - postavení na střelecké metě - 3D lukostřelba

04.06.2012

Pravidla WA - popis náčiní: holý luk, instinktivní luk a dlouhý luk

17.04.2012

Pravidla World Archery - TAB terénní lukostřelba holé luky

Pravidla World Archery platná od 1. 4. 2012 – Kniha 4, článek 22.3.8.

(článek 9.3.8.2.2. v pravidlech FITA platných od 1. 4. 2010)

 

V návaznosti na loňský spor ohledně diskvalifikace střelců třídy holý luk na závodech v terénní lukostřelbě v Chrástu zveřejňuje Komise rozhodčích překlad aktuálního ustanovení pravidel World Archery a příslušný výklad, který je pro rozhodčí i lukostřelce závazný.

 

Článek 22.3.8. pravidel World Archery platných od 1. 4. 2012 zní:

 

Chrániče prstů ve formě návleků na prsty, střeleckých rukavic, chráničů na prsty (TAB) nebo náplastí pro napínání a uvolnění tětivy jsou povoleny, nesmí však obsahovat žádné zařízení (pomůcku), které by střelci napomáhalo v držení, napínaní a uvolňování tětivy.

22.3.8.1.     Může být používán oddělovač mezi prsty bránící sevření šípu. Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné k chrániči prstů (tab) za účelem opření je povoleno. Prošití bude jednotné barvy. Značky nebo čáry budou stejné velikosti, tvaru, barvy a rozmístění. Doplňující poznámky a značení nejsou povoleny. Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno k držadlu luku.

 

S ohledem na skutečnost, že tento článek pravidel World Archery neobsahuje žádnou zmínku o tom, že by takovéto značky a čáry na chráničích prstů (TAB) mohli být pouze od výrobce, ale pouze zmiňuje, že jsou povoleny, zastává Komise rozhodčích ČLS stanovisko, že chrániče prstů (TAB) MOHOU obsahovat značení, které si vytvoří střelec sám, ale jen v tom případě, že je v souladu s výše citovaným článkem pravidel, tzn., že takovéto značení je jednotné co do velikosti, tvaru, barvy a rozmístění.

 

 

Kristina A.Reitmeier

předsedkyně Komise rozhodčích

 

12.04.2012

závody FITA 3D

08.03.2011
Přílohy
doczávody FITA 3D [doc, 28 kB]

Pravidla lukostřelby