Český lukostřelecký svaz

Doporučení pro pořádání závodů od 22.11.2021 do 9.2.2022

Předsednictvo ČLS podporuje nutnost efektivního boje proti šíření nemoci COVID-19, avšak v nejnovějších opatřeních MZČR, které zakazují účast neočkovaným osobám starším 18 let na sportovních utkáních, kterých se účastní více jak 20 závodníků, spatřujeme nesoulad se základními principy zákazu diskriminace ve sportu, které jsou principiálně obsaženy v Olympijské chartě i etickém kodexu World Archery.

 

Ve spolupráci s STK ČLS uvádíme v platnost doporučení pro pořadatele závodu, díky kterým je nadále možné dodržet principy nediskriminace ve sportu, a zároveň dostát mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Uvědomujeme si, že pořadatelé halových závodů jsou často odkázáni na podmínky stanovené vlastníkem sportoviště, proto jsou tato doporučení odstupňována tak, aby se podle nich mohl zařídit jakýkoli pořadatel.

 

Doporučení 1)   Závod proběhne ve skupinách, kdy v každé skupině nepřesáhne počet osob na sportovní ploše 20 osob.  V případě oddělení závodníků od diváků alespoň na 2 metry, je možná účast až 20 diváků. V takovém případě není dle mimořádného opatření nutné kontrolovat u účastníků bezinfekčnost. Závodu se nesmí zúčastnit pouze osoby, které vykazující akutní příznaky onemocnění covid-19.

              

Doporučení 2)   U větších závodů, kde se tradičně jedné skupiny účastní více než 20 osob a ekonomicky je to pro pořadatele jediná možná varianta, doporučujeme vyhlásit v jiném čase (před nebo po velké skupině) ještě jednu dodatečnou skupinu s počtem osob do 20, která by nepodléhala povinnosti kontroly bezinfekčnosti.

              

Doporučení 3)   V krajním případě, v případě selhání prvních dvou variant, doporučujeme řediteli závodu umožnit těm přihlášeným sportovcům, kteří se závodu nemohou zúčastnit z důvodu nesplnění podmínek mimořádného opatření, účast v závodě na vlastní žádost distanční formou. Pokud zmíněný sportovec aktivně požádá ředitele závodu o účast distanční formou, ředitel závodu mu zašle e-mailem bodovačku. Zároveň určí termín, do kterého sportovec pošle vyplněnou bodovačku zpět a ředitel závodu takový výsledek zahrne do výsledkové listiny daného závodu. Tento výsledek bude možné uznat i do dlouhodobých soutěží, ale nebude možné tímto způsobem stanovit národní rekord.

 

Věříme, že při dodržení výše uvedených doporučení se nám společnými silami podaří uhájit rovnost přístupu ke sportu pro všechny zdravé sportovce.

 

Tato doporučení platí jen do 9.2.2022.

23.11.2021 (mz)

Aktuality

Předsednictvo ČLS jednoznačně odsuzuje ničím neospravedlnitelnou a barbarskou ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině, která se osobně dotýká také ...
S platností od 15. ledna 2022 došlo v pravidlech WA k „nenápadné“ úpravě v článku 12.2.3, knihy 3, o které jsme neměli žádnou informaci předem. Tato ...
Na základě nových opatření pro hromadné akce, platných od 10.2.2022 se ruší platností od stejného data souhrn doporučení pro pořadatele závodů, ...
Mistrovství ČR považujeme za vrcholné závody s velkou účastí závodníků, které kladou na střelce zvýšené psychické nároky. Z tohoto důvodu delší časový ...
Přejeme vám krásné prožití Vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2022. Těšíme se na setkání nejen na lukostřeleckých akcích.
Předsednictvo ČLS podporuje nutnost efektivního boje proti šíření nemoci COVID-19, avšak v nejnovějších opatřeních MZČR, které zakazují účast ...
Z písemného znění nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsme připravili výtah těch pravidel, která se přímo dotýkají našeho sportu. Z níže uvedeného ...