Český lukostřelecký svaz

Změny v podmínkách pro soutěžení

Předsednictvo ČLS schválilo s platností od 23.6.2020 některé změny a doplnění podmínek pro soutěže:

 

  1. Předsednictvo ČLS ruší povinnou přestávku v délce 120min. mezi jednotlivými skupinami v jednom závodě.
  2. Přihlašování do závodů v systému RCHERZ zůstává nadále povinné pouze klubové, v souladu se zněním článku 4.3 Soutěžního řádu ČLS.
  3. World Archery umožňuje od 1.7.2020 získávání statutu WA STAR pro závody. ČLS v sezóně 2019/2020 hradí status WA STAR pouze pro finále terčové a terénní ligy a Mistrovství ČR. Protože byly v letošní sezóně konkrétní pohárové závody zrušeny, byly tyto závody také vymazány z kalendáře World Archery.

    Kluby mohou žádat o status WA STAR pro jakýkoli závod na vlastní náklady, při dodržení lhůty 40 dnů pro zveřejnění rozpisu závodu dle Soutěžního řádu ČLS.

    Pro závody konané v prvních třech červencových pohárových víkendech (4.-5.7., 11.-12.7., 18.-19.7.2020) uděluje Předsednictvo ČLS výjimku, a umožní udělení statusu WA STAR v termínu nejpozději 7 dnů před konáním závodu. Náklady za status WA STAR jdou za pořádajícím oddílem.

 

Dále předsednictvo ČLS odsouhlasilo způsob finanční podpory soutěží I.liga mužů RL, Liga žen RL, Kladková liga a Terénní liga:

 

Všechna družstva, účastnící se výše uvedených soutěží, budou mít hrazenou účast na finálovém kole z rozpočtu ČLS v tomto rozsahu:

 

a) Každému družstvu náleží úhrada startovného pro max. možný počet ligových střelců (terčová lukostřelba max.4, terénní lukostřelba max.6),

 

b) Každému družstvu a jejich kapitánovi náleží úhrada nákladů na ubytování na jednu noc před konáním ligového kola v maximální výši v souladu se směrnicí S09 ČLS pro vypořádání cestovních náhrad (700Kč na osobu a noc).

 

c) Každému družstvu a jejich kapitánovi náleží úhrada nákladů na cestovné v následující výši:

4,00 Kč/km 1 přepravovaná osoba

5,00 Kč/km při přepravě dvou až tří osob nebo převozu materiálu

6,50 Kč/km při přepravě čtyř a více osob nebo při použití přívěsu

Popř. plnou cenu jízdenky hromadné dopravy

 

Klubu zabezpečujícímu Finále terénní ligy náleží příspěvek ve výši 8.000,- Kč stejně jako v předchozích sezónách.

 

Družstva soutěží v terčové lukostřelbě budou dle celkového umístění v dané soutěži ohodnocena motivačním příspěvkem.

 

1.Liga mužů RL

 

Liga žen RL

 

Kladková liga:

1

    12 000 Kč

1

          8 000 Kč

1

        10 000 Kč

2

    10 000 Kč

2

          6 000 Kč

2

          8 000 Kč

3

       8 000 Kč

3

          4 000 Kč

3

          6 000 Kč

4

       6 000 Kč

4

          2 000 Kč

4

          4 000 Kč

5

       4 000 Kč

5

                -   Kč

5

          3 000 Kč

6

       3 000 Kč

 

 

6

          2 000 Kč

7

       2 000 Kč

 

 

7

                -   Kč

8

             -   Kč

 

 

 

 

 

    45 000 Kč

 

       20 000 Kč

 

       33 000 Kč

 Tento příspěvek může být vyúčtován pouze těmito náklady:

  - startovné a cestovní náhrady za účast družstva na prvním, druhém nebo třetím kole soutěže

  - trenérsko-metodický servis související s přípravou ligového družstva

  - materiální vybavení související s přípravou ligového družstva

 

 

22.06.2020 (mz)

Aktuality

Po dohodě s technicky zabezpečujícími kluby potvrzujeme, že MČR v terénní lukostřelbě žactva, dorostu a dospělých proběhnou v plánovaném rozsahu. ...
Sledujte online finálové eliminační souboje z 29. mistrovství České republiky dorostu v terčové lukostřelbě, přenos začíná 30. srpna 2020 v 9:15 ...
Sledujte online finálové eliminační souboje z 86. mistrovství České republiky dospělých v terčové lukostřelbě, přenos začíná zítra 23. srpna 2020 v ...
Předsednictvo ČLS schválilo s platností od 23.6.2020 některé změny a doplnění podmínek pro soutěže:   Předsednictvo ČLS ruší povinnou ...
Vážení sportovní přátelé, další fáze rozvolňování mimořádných opatření je datována k 11. květnu 2020. Od tohoto termínu bude možné sportování až ...
Předsednictvo ČLS dne 4.5.2020 schválilo harmonogram a omezení pro spuštění soutěží v sezóně 2019/2020. Kalendář závodů bude uvolněn od pondělí ...
Informativní leták od Ministerstva zdravotnictví určený sportovnímu odvětví.