Český lukostřelecký svaz

Opatření STK ČLS pro sezónu 2019/2020

Na základě aktuální situace a s ohledem na prognózy na následující měsíce a k opatřením zaváděným World Archery, jsme v součinnosti s předsednictvem ČLS rozhodli o níže uvedených opatřeních pro celou sezónu 2019/2020.

 

Našim cílem je podpořit soutěže ČLS v takové míře, jak jsme z minulých let zvyklí, ovšem s přihlédnutím k aktuální národní i světové situaci. Ve chvíli, kdy to státní orgány ČR umožní, podpoříme soutěžení v rámci klubů/oddílů sdružených v ČLS. V počátečním období po uvolnění vládních opatření očekáváme jistou opatrnost a zdrženlivost ohledně cestování za závody v jiných klubech. Proto nebudeme v letošní sezóně trvat na povinnosti mít na závodě střelce alespoň ze dvou oddílů a výsledky budeme počítat do všech soutěží ČLS při splnění některých základních podmínek viz níže. Věříme, že se situace postupně vrátí k normálu a bude možné v této sezóně uspořádat všechny mistrovství a přebory ČR podle plánu.

 

S přáním pevného zdraví, tým STK ČLS.

 

Nyní k odsouhlaseným opatřením:

 

Opatření STK ČLS pro veškeré soutěže s platností od 1.4.2020 do 15.10.2020

Vzhledem k trvání krizového stavu a s ním spojených opatření vlády ČR, a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji situace sportovně-technická komise ČLS rozhodla o následujících opatřeních pro soutěže pořádané ČLS. Tato opatření zůstanou v platnosti do konce aktuální sezóny 2019/2020 tj. do 15.10.2020.

 1. Kalendář závodů ČLS bude pozastaven po celou dobu trvání opatření vlády ČR, popř. dalších státních orgánů, ze kterých vyplývá zákaz pořádání jakýchkoli sportovních utkání. Jakmile budou omezení uvolněna do té míry, že bude možné pořádat jednorázové akce s účastí alespoň pěti osob, bude kalendář závodů otevřen. Již nahlášené závody od tohoto data budou platné. Závody do doby otevření kalendáře budou vymazány.
 1. ČLS v této sezóně podpoří soutěžení v rámci oddílů tak, aby střelci byli v co nejmenší míře nuceni cestovat za účelem získání výsledků do soutěží ČLS. Proto rozhodnutí předsednictva ČLS o pozastavení platnosti části ustanovení článku 4.14 Soutěžního řádu zůstává v platnosti do konce sezóny. Předsednictvo ČLS nově rozhodlo o pozastavení platnosti části ustanovení článku 6.3 Soutěžního řádu „Pohár ČLS“. Následující text uvedený kurzívou nebude platit po zbytek sezóny 2019/2020.

V terčové lukostřelbě (mimo kategorií žactva) se do poháru ČLS započítávají výsledky dosažené na závodech zařazených v KLZ a označených jako „Pohárový závod“ popř. „Závod poháru ČLS“. Tyto pohárové závody budou evidovány jako závody WA Star. Aktuální seznam pohárových závodů bude zveřejněn na webu ČLS.

Pohárové závody se mohou konat pouze ve dnech pracovního klidu a volna.

V každém pohárovém závodu smí střelec bodovat pouze jednou ve sledované sestavě (i v případě střelby na několik skupin).

Do poháru ČLS budou počítány i výsledky dosažené při reprezentačních výjezdech (ME, MS, Grand Prix, OH, apod.), akademické MČR a MČR v para lukostřelbě.

Pokud budou ligové závody omezovat účast pro jiné, než ligové střelce a tím omezí účast na pohárovém závodě jiným kategoriím či střelcům, musí pořadatel zajistit, aby v neděli následoval pohárový závod přednostně pro tyto kategorie či střelce, kteří se nemohli sobotního závodu zúčastnit z kapacitních důvodů.

Do soutěže Pohár ČLS v terčové lukostřelbě budou pro kategorie kadeti/kadetky a starší započítávány i výsledky ze zahraničních závodů, které budou zařazeny v mezinárodním kalendáři World Archery. Výsledek bude započítán při dodržení obou níže uvedených podmínek

▪ nahlášení termínu a místa konání závodu nejpozději 40 dnů před konáním závodu

▪ zaslání rozpisu závodu na STK ČLS nejpozději 7 dnů před konáním závodu

 

Přeloženo do češtiny to znamená, že se pro terčovou sezónu 2019/2020 ruší závody Poháru ČLS ve smyslu předchozích sezón. Do soutěže Pohár ČLS budou zahrnuty všechny výsledky ve sledovaných sestavách, ze všech závodů zařazených do kalendáře ČLS. Nadále zůstávají v platnosti všechny podmínky Soutěžního řádu, týkající zařazení jakéhokoli domácího závodu do kalendáře závodů. Mezi hlavní podmínky patří:

 • Do kalendáře závodů ČLS budou zařazeny ty závody, které budou nahlášeny (včetně řádných rozpisů) ve lhůtě nejpozději 14 dnů před konáním závodu. U závodů zařazených do kalendáře WA je lhůta 40 dnů.
 • Výsledky ze závodů zařazených v kalendáři závodů ČLS budou uznány pouze v případě, že se závodu zúčastní minimálně 3 střelci s platnou lukostřeleckou licencí (mohou být všichni z jednoho oddílu) a závod bude řízen kvalifikovaným rozhodčím.
 1. Dlouhodobá soutěž Terénní liga bude uspořádána pouze v jednokolovém uspořádání. Proběhne jen finálové kolo, které je naplánováno na termín 2.8.2020 v Lipnici nad Sázavou. Vítěz soutěže vzejde z tohoto jediného závodu.
 1. Dlouhodobé soutěže v terčové lukostřelbě I.Liga mužů RL, Liga žen RL a Kladková liga budou uspořádány jako kombinovaná soutěž. První kola proběhnou korespondenčně a pouze finálové kolo, které je naplánováno na termín 5.9.2020 v Ostravě proběhne standardně jako přímá soutěž. Pravidla hodnocení kombinované soutěže řeší SŘ ČLS.
 1. Kluby/oddíly, které měly přiděleno zabezpečení zrušených kol terénní a terčové ligy a stejně tak i kluby /oddíly, které měly přiděleny zrušené závody Poháru ČLS v terčové lukostřelbě, budou mít přednostní nárok na přidělení těchto závodů v sezóně 2020/2021.
 1. V návaznosti na to, od kdy přesně bude vládou ČR umožněno soutěžení, budou přehodnoceny i počty střílených kol v dlouhodobých soutěžích a stejně tak budou upraveny i termíny pro jednotlivá kola. Stejně tak budou přehodnoceny a upraveny podmínky pro účast na mistrovstvích ČR a přeborech ČR.
 1. STK ČLS po domluvě s technicky zajišťujícím oddílem změnilo plánovaný termín Přeboru žactva do 10 let v terčové lukostřelbě v Šanově. Nový termín je 19.9.2020.
 1. STK ČLS po domluvě s technicky zajišťujícím oddílem změnilo plánovaný termín 2. MČR holých luků v terčové lukostřelbě v Prostějově. Nový termín je 8.8.2020.
 1. Termíny ostatních MČR v terčové a terénní lukostřelbě, popř. lukostřeleckém biatlonu zatím zůstávají beze změny, v původních termínech.

 

O dalších případných úpravách soutěží ČLS budete informováni v dostatečném předstihu.

 

S pozdravem

Martin Zahradník

předseda STK ČLS

07.04.2020 (mz)

Přílohy
pdfOpatření STK [pdf, 190 kB]
ve formátu PDF
pdfUspořádání a rozpis soutěží 2019/2020 [pdf, 276 kB]
aktualizace k 07.04.2020

Aktuality

Na základě aktuální situace a s ohledem na prognózy na následující měsíce a k opatřením zaváděným World Archery, jsme v součinnosti s předsednictvem ...
S platností od 17.12.2020 byly schváleny tyto úpravy halových soutěží:   Omezení platnosti článku 4.14 SŘ – výsledky závodu budou započítány ...
V souladu s aktuálním nařízením Vlády ČR jsou všechny závody zařazené v kalendáři závodů od 18.12.2020 zrušeny.
Český lukostřelecký svaz vyhlašuje výběrové řízení na nákup lukostřelekého vybavení. Zájemci o tuto zakázku najdou podrobnosti na Národní ...
Od čtvrtka 3.12.2020 STK ČLS obnovuje všechny soutěže (Kalendář závodů, Žebříček ČLS, Pohár ČLS, Dlouhodobé soutěže a Rekordy). V době platnosti ...
Třetí ročník ankety Lukostřelec roku už zná své vítěze. V hlavní kategorii zvítězila Marie Horáčková, cenu Objev roku si odnesl Michal Hlahůlek. ...
Z důvodu kolize s plánovaným jarním VS ČLS došlo k posunutí termínu halového Přeboru žactva do 10 let ze soboty 20.3.2021 na neděli 21.3.2021.
Školení rozhodčích 9.-10.1.2021 a seminář rozhodčích 10.1.2021 proběhnou vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru  formou ...
Blíží se teoretické datum, kdy bude vládou vyhlášen stupeň PES 3. V tomto stupni je možné sportování ve vnitřních prostorách do max. 10 osob. Ve ...