Český lukostřelecký svaz

od 31. 5. 2021 platí systém TARGET a FIELD ve stupni 1

V souladu s usnesením Vlády ČR č.485 ze dne 24.5.2021, které umožňuje s platností od pondělí 31.5.2021 pořádání sportovních akcí, konaných výhradně venku v počtu do 150 osob, schvaluje Předsednictvo ČLS s platností od 31.5.2021 přechod soutěží ČLS dle systémů TARGET a FIELD do stupně 1.

 

Pro soutěže v rámci ČLS od 31. 5. 2021 platí následující:

 

Pořadatel závodu zařazeného do kalendáře závodů ČLS musí až do odvolání splňovat a dodržovat následující pravidla:

 

  1. Maximální celkový počet osob na lukostřelnici popř. terénním nebo 3D okruhu nesmí překročit počet 150. Do tohoto počtu jsou zahrnuti nejen závodníci, ale i jejich doprovod, rozhodčí, organizační tým atd.
  2. Všechny osoby na střelnici musí po celou dobu konání akce používat adekvátní ochranu dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška) a dodržovat vzájemné rozestupy min. 2m.
  3. Pouze závodníci na střelecké čáře smí vykonávat sportovní činnost bez ochrany dýchacích cest.
  4. Při rozvržení střelnice a rozlosování závodníků se povoluje tvorba skupin po osmi závodnících, kteří mohou na střelecké čáře sportovat s menšími rozestupy než 2 metry. Každá taková skupina musí být od další skupiny oddělena vzdáleností min. 2 metry. V praxi se doporučuje rozlosovat vždy dvě terčovnice vedle sebe klasicky se čtyřmi střelci a následně jednu terčovnici vynechat.
  5. Pořadatel závodu zajistí u všech osob přítomných na lukostřelnici nebo na okruhu kontrolu splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, viz. přiložený formulář čestného prohlášení.
  6. Pořadatel závodu musí vést evidenci všech osob, nacházejících se na střelnici pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. A to v rozsahu identifikace osoby (jméno a příjmení) a kontaktního údaje (nejlépe telefonní číslo). Pořadatel závodu má povinnost tuto evidenci uchovat po dobu 30 dnů ode dne konání závodu.

 

Další pravidla se řídí tabulkou pro systémy TARGET a FIELD. Pro jistotu připojujeme souhrn základních informací:

 

  1. Kalendář závodů a pořádání závodů

Nadále zůstává v platnosti výjimka ze Soutěžního řádu ČLS pro hlášení nových závodů (je nutné dodat i rozpis závodu) do kalendáře ČLS nejpozději 5 dnů předem. Pro zařazení závodu do kalendáře WA a udělení statusu WA STAR popř. WA ARROWHEAD platí stále termín 40 dnů před konáním závodu.

 

  1. Pohár ČLS v terčové lukostřelbě

        Znovu se zavádí Pohárové závody v tradičním uspořádání za dodržení aktuálních podmínek stanovených v tomto dokumentu, nebo později aktualizovaných. V případě nedostatečné kapacity sobotního závodního dne je pořadatel povinen uspořádat pohárový závod i v neděli.

 

  1. Dlouhodobé soutěže

Přímé soutěže probíhají v tradičním uspořádání. I. Liga mužů RL. Liga žen RL, Kladková liga a Terénní liga proběhnou v přímých kolech. Korespondenční soutěže je možné střílet dvojím způsobem. Tradičně na závodech zařazených v kalendáři závodů ČLS nebo distančně. U distanční formy je potřeba pamatovat na to, že výsledek jednotlivců není počítán do žádných soutěží jednotlivců (Žebříček a Pohár ČLS) a stejně tak nelze u distanční formy stanovit národní rekordy.

 

  1. Přebory a MČR

Počítáme s uspořádáním plánovaných Přeborů ČR a Mistrovství ČR v původních termínech.

 

26.05.2021 (mz)

Přílohy
docxČestné prohlášení účastníka závodu [docx, 16 kB]
pro potřeby kontroly dodržení mimořádného opatření MZ ČR

Aktuality

V souladu s usnesením Vlády ČR č.485 ze dne 24.5.2021, které umožňuje s platností od pondělí 31.5.2021 pořádání sportovních akcí, konaných výhradně ...
Dovolujeme si vás pozvat na VS ČLS, které se bude konat 23. 10. 2021 v SC Nymburk.   Oficiální pozvánka bude dle Stanov ČLS a čl. 11.6. ...
Kvalifikace   - výsledky jednotlivců  - výsledky družstev  - výsledky MIX týmů   Eliminace   - eliminace jednotlivců ...
Kvalifikace   - výsledky jednotlivců  - výsledky družstev  - výsledky MIX týmů   Eliminace   - eliminace jednotlivců ...
Kvalifikace   - výsledky jednotlivců  - výsledky družstev  - výsledky MIX týmů   Eliminace   - eliminace jednotlivců ...
Vrcholné ligové soutěže oddílových družstev, které se střílí prezenční formou, se uzavřely 4. kolem v Novém Městě v neděli 15.8. Pro sezónu 2021 tak ...
Pravidelný zpravodaj Antidopingového výboru ČR.
I letos můžete sami rozhodnout o tom, kdo získá Cenu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon předchozího roku. Zvolte ...