Český lukostřelecký svaz

Trenéři

Zpráva ze semináře trenérů ČLS k projektu Dary z loterijních společností 2015

27.-28.6.2015 Nymburk

 

 

Seminář k projektu Dary z loterijních společností 2015 zaměřený na práci s mládeží proběhl v posledním červnovém víkendu ve sportovním centru Nymburk.

Semináře se zúčastnilo 35 trenérů.

 

 

Program

 

 

Sobota 27.6.

       8:45 – 9:20            prezentace

       9:20 – 9:30            přivítání, představení projektu

       9:30 – 12:45          seminář 4h

 • Stimulace pohybových schopností dětí (Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD.)

 

       12:45 – 14:00        oběd

 

       14:00 – 19:00        seminář 5h

 • Komunikace (Jan Šípek)
 • Tréninková jednotka (Hana Majarová)
 • Praktická část – rozcvičky, hry, protažení (Hana Majarová)
 • Výběr materiálu (Vladimír Brada)

 

 

       19:00 – 20:00        večeře

 

 

Neděle 28.6.

       8:00 – 9:00            snídaně

       9:00 – 12:30          seminář 4h

 • Metodika výuky začátečníka dle WA (Jan Šípek)
 • Zkušenosti a praxe v práci s mládeží (Magdalena Majarová)
 • Diskuze
 • Závěrečné hodnocení, rozloučení

 

 

       12:30 – 13:30        oběd

       13:30                     konec semináře

 

Zpráva

 

 

Stimulace pohybových schopností dětí – Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD.

 

 • V prvním přednáškovém bloku hovořil docent Perič o aspektech rozvoje všech motorických schopností. V rámci přednášky také uvedl mnoho praktických cvičení a her, která mohou trenéři využít v tréninku dětí. Důraz kladl zejména na všestranný rozvoj dětí a jejich motivaci ke sportovní aktivitě.

 

Komunikace – Jan Šípek

 

 • Další přednášku na téma komunikace v tréninkovém procesu přednesl Jan Šípek. Nastínil několik možností komunikace ať už mezi svěřencem a trenérem, svěřenci navzájem, trenérem a rodiči atd. Hlavním aspektem přednášky byla důležitost vytvoření důvěry mezi střelcem a jeho trenérem.

 

Tréninková jednotka a strečink – Mgr. Hana Majarová

 

 • Hana Majarová hovořila o sestavení tréninkové jednotky a zejména se zaměřila na její úvodní a závěrečnou část. Zmínila význam rozcvičení a protažení z hlediska prevence zranění, zvýšení pohyblivosti kloubů a regenerace. Na první část volně navázala s přednáškou o strečinku, kde byly vyjmenovány základní druhy strečinku, jejich význam v tréninku a zásady samotného cvičení. Na závěr proběhla praktická ukázka několika cviků v rámci rozcvičky a protažení.

 

Výběr materiálu pro začátečníky – Vladimír Brada

 

 • Poslední přednášku dne měl připraven Vladimír Brada, jeho tématem byl výběr materiálu jak pro firemní či náborové akce tak pro začátečníky ve sportovní lukostřelbě. Uvedl několik příkladů vybavení lukostřelce, doporučil typy luků a šípů. Za hlavní faktor výběru materiálu označil bezpečnost střelce, což podpořil několika fotografiemi úrazů, které mohou vzniknout při špatném výběru materiálu. V závěru zodpověděl dotazy z řad trenérů.

 

Metodika náborových akcí, metodika výuky začátečníka

 

 • Nedělní program otevřel Jan Šípek s přednáškou na téma metodiky nácviku lukostřelby jak u náborových akcí, tak u začátečníků. Přednášky se nezabývaly samotnou lukostřeleckou technikou, ale reálnou metodikou. První část byla věnována přípravě náborové akci, jak ji uspořádat, na co si dát pozor a jakým způsobem vysvětlit základní lukostřeleckou techniku. V druhé části byl řešen tréninkový proces u sportovců s pravidelným sportovním režimem. Důležitý byl základní metodický postup doporučený WA a vyzkoušený z praxe, včetně vedení tréninkových dokumentů a úskalí příprav tréninků.

 

Dotazy a odpovědi

 

 • V průběhu semináře padl dotaz na pojištění trenérů v rámci ČLS. Po zjištění patřičných informací komise TMK prohlašuje, že trenéři a instruktoři ČLS jsou chráněni pojištěním přes ČUS. Více informací viz:

 

http://www.cuscz.cz/uvod.html

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis.html

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni.html

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html

 

 

 • Na závěr semináře měla vystoupit také paní Magdalena Majarová a krátce pohovořit o svých zkušenostech v práci s mládeží a juniorskými reprezentanty. Bohužel pro nedostatek času nebyl její vstup zařazen a tak jen krátce popřála trenérům mnoho trpělivosti a úspěchů v tréninku dětí a mládeže.

Za komisi TMK bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným trenérům a také přednášejícím. Celý víkend se nesl v příjemném přátelském duchu. Příští seminář je naplánován na podzim 2015, o jeho přesném termínu a programu budou trenéři včas informováni.

 

 

 

 

V Prostějově dne 9. 7. 2015

 

 

                                                                                     Hana Majarová

                                                                                      členka komise TMK ČLS

23.02.2017