Český lukostřelecký svaz

Trenéři

Seminář trenérů ČLS 2016

 

Program

 

Datum:                     5.- 6.11.2016

Místo:                       SC Nymburk

Ubytování:               SC Nymburk

Strava:                     SC Nymburk – plná penze

Vedoucí semináře:  Hana Majarová, hana.majarova@czecharchery.cz, 733 565 769

Vybavení:                   záznamová technika (notebook, poznámkový blok)

                                 psací potřeby

 

Cena:                       s dotací ČLS*:          500,- Kč seminář

                                                                  (dotace = hrazeno ubytování+strava)

 

                                 bez dotace ČLS:       500,- Kč seminář

                                                                  1006,- Kč ubytování + strava ve SC Nymburk 

 

Sobota 5.11.

       9:30 – 10:00          prezentace

       10:00 – 12:15        seminář 3h

 • Přivítání
 • Aplikace a programy určené pro střelce a trenéry (J.Šípek,J.Vožech)
 • Práce s rychloběžnou kamerou (P.Heinrich)

 

       12:15 – 13:00        oběd

       13:00 – 19:00        seminář 6h

 • Výživa sportovce a její vliv na výkon (Mgr. V. Schlesinger)
 • Rizika lukostřelby z pohledu ortopeda (MuDr. P. Indráková)
 • Diskuze

 

       19:00 – 20:00        večeře

 

Neděle 6.11.

       8:00 – 9:00            snídaně

       9:00 – 12:30          seminář 4h

 • Mentální příprava sportovce (M.S. K.Vejvodová, D.Drahonínský)
 • Závěrečné hodnocení, rozloučení

 

       12:30 – 13:30        oběd

       13:30                     konec semináře

 

 

(1h = 45 minut)

 

 

* Každý klub má právo vyslat na seminář jakékoli množství trenérů, dotaci od ČLS dostane klub na takový počet trenérů, kolik má hlasů na VS ČLS  děleno
dvěma (zaokrouhleno nahoru, pro klub se třemi hlasy to znamená podpora pro
dva trenéry/instruktory atd.).
Počty hlasů viz příloha č. 1

 

 

M.S. Kateřina Vejvodová

 

 • titul bakaláře v oboru psychologie na Kansaské Státní Univerzitě
 • absolvování studia sportovní psychologie na Floridské Státní Univerzitě
 • studium ukončeno obhajobou diplomové práce na téma Psychická odolnost,

 relaxační aktivity a spánek u sportovců různé úrovně (rekreační,univerzitní,profesionální)

 • v letech 2010-2013 členka  psychologicko-sportovní poradny Psycho4sport v Praze
 • spolupráce s lukostřelcem Davidem Drahonínským
 • http://www.mentalnikouc.cz/

 

Mgr. Vít Schlesinger

 

 • vyhledávaný odborník na stravu a motivaci vrcholových sportovců
  • prosazuje komplexní pojetí sportovní přípravy – propojení tréninku s optimální stravou, dokonalou regenerací a vyrovnanou psychikou
  • je známý experimenty se svým tělem a posouváním hranic lidského potenciálu
  • spolupracuje s mnoha vrcholovými sportovci z různých odvětví
 • http://www.vit-schlesinger.cz/cs/

 

MuDr. Petra Indráková

 

 • atestovaný ortoped v Ústřední Vojenské nemocnici Praha
 • aktivní lukostřelkyně s více než 10ti letou závodní kariérou
23.02.2017