Český lukostřelecký svaz

Mládež

Plán akcí SCM 2023

 • Personální obsazení

Vedoucí komise mládeže: Hana Majarová

Email: hana.majarova@czecharchery.cz

Tel.: 733 565 769

 

SCM „A“

Vedoucí reprezentace dorostu: Michal Novotný

Email: michal.novotny@czecharchery.cz

Tel.: 602 612 894

 

SCM Morava

Regionální vedoucí: Magda Robová

Email: magda.robova@czecharchery.cz

Tel.: 603 905 371

 

SCM Střední Čechy

Regionální vedoucí: Tomáš Kovář

Email: tomas.kovar@czecharchery.cz

Tel.: 728 999 738

 

SCM Západní Čechy

Regionální vedoucí: Tomáš Kovář

Email: tomas.kovar@czecharchery.cz

Tel.: 728 999 738

 

SCM Terénní + 3D

Regionální vedoucí: Radka Navrátilová

Email: navratilova@lkphoenix.cz

Tel.: 777 344 196

 

 • Soustředění

Příprava členů SCM probíhá v mateřských klubech pod vedením osobních trenérů. V rámci společných soustředění budou do programu zařazována průpravná lukostřelecký cvičení, nácviky eliminačních soubojů jednotlivců a družstev, kondiční tréninky a vzdělávací bloky na různá témata týkající se sportovní přípravy lukostřelce.

Cílem soustředění je nejen společná příprava talentovaných lukostřelců pod vedením regionálních trenérů ale také rozšíření jejich znalostí a dovedností, které jsou důležité pro rozvoj jejich sportovní připravenosti a hladký přechod do reprezentačních družstev.

 

Termíny soustředění SCM „A“

 1. 11.01. - 15.01.2023 SC Nymburk
 2. 29.03. - 02.04.2023 SC Nymburk – zrušeno, náhradní termín bude zveřejněn
 3. 25.10. – 29.10.2023 SC Nymburk

 

Termíny soustředění regionálních SCM

 1. 05.05. - 07.05.2023 SC Nymburk
 2. 29.06. - 02.07.2023 SC Nymburk

 

Termíny soustředění SCM terénní+3D

 1. 05.05. - 07.05.2023 SC Nymburk

 

 • Členové SCM mají na soustředěních hrazené ubytování a stravu.
 • Členové SCM „A“ mají termíny soustředění v samostatných termínech. Jejich soustředění slouží zejména k týmové přípravě členů RD pod vedením hlavního trenéra reprezentace dorostu.
 • K prvnímu soustředění regionálních center a centra terénní+3D budou přizváni osobní trenéři. Osobní trenéři budou mít hrazenou noc z 6.5.-7.5.2023. V rámci programu bude pro trenéry vyhrazena část pro diskuzi a případný vzdělávací blok. Konkrétní program prvního soustředění bude zveřejněn v polovině dubna. Program druhého soustředění bude zveřejněn na začátku června.
 • Členové SCM terénní a 3D budou mít jedno společné soustředění s regionálními SCM. Další soustředění bude zaměřeno na dané disciplíny a bude naplánováno v závislosti na výši přidělené dotace NSA a členové o něm budou v předstihu informováni.

 

 • Tréninkové závody v rámci nominačních závodů RD

Na nominační závody reprezentace dorostu budou přizváni členové regionálních SCM. V kategoriích, kde je nedostatek reprezentantů bude pro eliminační souboje doplněno z řad členů SCM (max 4 závodníci v každé kategorii). V konečných výsledcích nominačních závodů bude uveden pouze reprezentant a jeho body získané v kvalifikačních a eliminačních kolech. Pro ostatní členy SCM, kteří se závodů zúčastní a nebudou na základě výsledku z kvalifikace přiřazeni do eliminací s reprezentanty bude vytvořena zvlášť eliminace.

 

Členům SCM budou výsledky započítány do žebříčku ČLS. Na závodech se nehradí startovné.

Přihlašování k závodu prostřednictvím rcherz, kde budou všechna kola nominačních závodů zveřejněna. Členové SCM se mohou přihlásit na kterékoliv z nich (není povinné se přihlásit na celý víkend).

 

Termíny závodů

22.4.2023 SK Start Praha

23.4.2023 SK Start Praha

20.5.2023 LK Arcus Plzeň

21.5.2023 LK Arcus Plzeň

 

 

Plán činnosti komise mládeže 2023:

 

Cíle pro rok 2023

 • Zajištění a organizace soustředění SCM
 • Nastavení kritérií pro zařazení do SCM ve spolupráci s externími spolupracovníky a odborníky v oboru sportovní přípravy (výsledková kritéria, kondiční kritéria apod.)
 • Aktualizace a úprava směrnice S05 Všeobecné podmínky SCM pro období 2021 - 2024 v návaznosti na úpravu kritérií
 • Sběr dat a podnětů od trenérů mládeže k tématu sportovní přípravy lukostřelců
 • Vytvoření vzdělávacího programu pro trenéry mládeže ve spolupráci s TMK
 • Zahájení zpracování metodiky sportovní přípravy mládeže ve spolupráci s TMK
 • Po sezónní vyhodnocení fungování komise a účelnosti rozdělení SCM, hodnocení přínosu jednotlivých soustředění

 

 

Zpracovala: Hana Majarová

       Vedoucí komise mládeže

15.05.2023 (hm)
Přílohy
pdfPlán akcí SCM 2023 [pdf, 107 kB]