Český lukostřelecký svaz

Reprezentace

Nominační závody 2023 - MS dospělých 31.7.-6.8.2023 Berlín, Německo

Muži RL: Li Adam - RD „B“               Ženy RL:      Horáčková Marie - RD „A“

               Hlahůlek Michal - RD „B“                        Vaněčková Jindřiška – RD „B“   

               Ebermann Erik - RD „B“                                    

               Vožech Jan - RD „B“

               Roba Michael - RD „B“

               Křesala Josef - RD „B“

               Termer Jaromír - RD „B“

 

Muži KL:  Vaněk Martin RD                Ženy KL:      Zikmundová Martina         RD

                Zaoral Pavel  RD                                            

                Reitmeier Filip RD                                           

                                                                                        

_______________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Termíny:

  1. kolo 20.5.2023     LK Arcus Plzeň
  2. kolo 21.5.2023     LK Arcus Plzeň
  3. kolo 17.6.2023     Lukostřelba Prostějov
  4. kolo 18.6.2023     Lukostřelba Prostějov

 

Všechna kola budou probíhat dle systému nominačních závodů, tedy každé kolo kvalifikace, a  v případě kategorie muži reflexní luk a muži (ženy) kladkový luk eliminace každý s každým. V divizi kladkového luku se pro 3. a 4. kolo kategorie spojí.

V kategorii ženy reflexní luk se vzhledem ke kolizi termínů nominačních závodů s termíny světového poháru v Šanghaji a Medelínu nezúčastní Marie Horáčková. Náhrada za nominační závody budou kvalifikační závody na uvedených světových pohárech.

 

V kategorii ženy kladkový luk se vzhledem ke studiu v zahraničí nebude Martina Zikmundová účastnit prvních dvou kol a tyto dva závody budou nahrazeny Akademickým mistrovstvím v USA v termínu 20.5.2023.

Náklady na účast na nominačních závodech (cestovné, ubytování) si účastníci hradí z vlastních nebo oddílových zdrojů.

Výjezdu se může účastnit pouze řádně jmenovaný reprezentant pro rok 2023 dle S06 Všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024. Na MS mohou být nominováni maximálně 3 reprezentanti v kategorii a divizi.

O výběru účastníků a náhradníků pro MS v terčové lukostřelbě rozhodne P ČLS na základě konečného pořadí střelců v nominačních závodech a splnění dalších podmínek pro nominaci.

 

Nominační kritérium

  1. absolvování všech kol nominačních závodů
  2. umístění na prvních třech místech v konečném pořadí nominačních závodů
  3. výsledkový průměr ze tří nejlepších výsledků dosažených na pohárových (včetně reprezentačních) a nominačních závodech v minimální výši reprezentačního limitu RL B a reprezentačního limitu KL do 25.6.2023.

 

P-ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu v nominovaných na základě aktuálního zdravotního stavu nebo aktuální výkonnosti.

 

 

 

V Prostějově dne 20.4.2023                                                Hana Majarová

                                                                                          Komise reprezentace

15.05.2023 (hm)
Přílohy
pdfVýsledky RL muži [pdf, 119 kB]
pdfVýsledky KL muži [pdf, 92 kB]