Český lukostřelecký svaz

Trenéři

Termíny kurzu trenérů II. třídy 2013/2014

Kurz trenérů II. třídy pro rok 2013/2014:

Přihláška:            do 15. 1. 2013 (pozdější přihlášky nemusí být akceptovány) na předepsaném formuláři (viz. příloha)

                          Kurz proběhne pro minimální počet 6 uchazečů.

Školení ČLS:        (1) 12. – 14. 4. 2013 (začátek: pátek 18:00, konec: neděle 16:00)

                          (2) 1. – 3. 11. 2013 (začátek: pátek 18:00, konec: neděle 16:00)

                          (3) 15. – 17. 11. 2013 (začátek: pátek 18:00, konec: neděle 16:00)

                          (4) 10. – 12. 1. 2014 (začátek: pátek 18:00, konec: neděle 16:00)

Obecná část:       přihláška do 10. 1. 2014 (formulář viz. příloha)

                          (1) 14. – 16. 2. 2014

                          (2) 28. 2. – 2. 3. 2014

Zkoušky:             2. 2. 2014 (odevzdání závěrečné práce do 15. 1. 2014)

                          27. 4. 2014 ((odevzdání závěrečné práce do 31. 3. 2014)

Cena školení ČLS: 3.000,-

Cena obecné části: 3.500,-

31.10.2013 (jš)

Kurz trenérů II. třídy

Přikládám materiály ke kurzu trenérů II. třídy pro rok 2013/2014.
I. část školení trenérů bude probíhat 12. - 14. 4. 2013 ve sportovním centru Nymburk.
II. - IV. část školení pak proběhne v říjnu a listopadu.
Předběžné termíny: 18. - 20. 10. 2013, 1. - 3. 11. 2013 a 22. - 24. 11. 2013. Tyto termíny mohou být měněny v návaznosti na ostatní akce ČLS a případně začínající halovou sezónu 2013/2014. O místech konání, programech a finančních nákladech jednotlivých školení budete informováni v průběhu roku.
 
Zájemce o kurz trenérů prosím o vyplnění přihlášky a její zaslání do 2. 4. 2013. Přihlášky na kurzy trenérů přijímáme pouze z oficiálních klubových adres od statutárních zástupců klubu či jiných pověřených pracovníků. Individuální přihlášky budou akceptovány pouze od individuálních členů ČLS. Prosím o zaslání kopie přihlášky na sekretariát ČLS.
 
Při jakýchkoli dotazech se na mě nebojte obrátit.
Jan Šípek
26.03.2013 (jš)