Český lukostřelecký svaz

Obnovení sezóny 2019/2020

Předsednictvo ČLS dne 4.5.2020 schválilo harmonogram a omezení pro spuštění soutěží v sezóně 2019/2020.

 1. Kalendář závodů bude uvolněn od pondělí 11.05.2020 včetně. Všechny závody musí být pořádány nejen v souladu s naším Soutěžním řádem a pravidly WA, ale především v souladu s platnými nařízeními státních orgánů ČR a za dodržení požadovaných hygienických opatření z důvodu pandemie COVID-19.
 2. V systému rcherz budou umožněny pouze klubové/oddílové přihlášky do závodů.
 3. STK ČLS bude do soutěží pořádaných ČLS (v době platnosti vládních omezení na maximální počet účastníků sportovních akcí) akceptovat jen ty výsledkové listiny, ve kterých bude v jedné skupině hodnocen počet střelců v počtu odpovídajícím maximálně 80% z nejvyššího počtu účastníků sportovní akce, povoleného vládou ČR k datu konání závodu.
  1. Např. od 11.5. je povoleno 100 osob na sportovní akci, maximálně smí být hodnoceno 80 střelců v jedné skupině. Pokud se kvóta zvýší na 200, potom budeme akceptovat výsledkové listiny s max 160 střelci v jedné skupině.

Maximální povolený počet osob je součet všech osob v areálu střelnice, kde se bude daný závod pořádat. Do tohoto počtu jsou počítáni střelci, trenéři, doprovod, organizátorský tým závodu, rozhodčí, činovníci závodu a diváci nacházející se v areálu střelnice. Proto jsme část tohoto počtu rezervovali pro pořadatele závodu a trenéry. Je možné závod rozdělit do několika skupin, přičemž každá jednotlivá skupina nesmí přesáhnout daný počet.

 

 1. V případě závodů na více skupin, Předsednictvo ČLS nařizuje minimální dobu přestávky mezi skupinami. Mezi ukončením střelby jedné skupiny do zahájení střelby následující skupiny musí být minimální přestávka v délce trvání 120min.
 2. Dlouhodobé soutěže v terčové lukostřelbě proběhnou v sezóně 2019/2020 na stejný počet kol, jako v minulých sezónách. Ligové soutěže proběhnou v kombinovaném uspořádání. Byly přepracovány termíny korespondenčních kol. Některá kola se záměrně termínově prolínají, protože předpokládáme, že kluby budou schopny začít se soutěžením v různých intervalech. Termíny jsou součástí aktualizovaného Uspořádání a rozpisu soutěží pro sezónu 2019/2020 verze 20201105, budou zveřejněny na webu ČLS a jsou přiloženy níže.

2.3.1 Kombinované soutěže

2.3.1.1 Termíny jednotlivých kol

 1. kolo 11. květen 2020 - 05. červenec 2020
 2. kolo 22. červen 2020 - 31. červenec 2020
 3. kolo 13. červenec 2020 - 30. srpen 2020
 4. kolo (finálové)    05. září 2020

 

2.3.2 Korespondenční soutěže

2.3.2.1 Termíny jednotlivých kol

Dospělí:

 1. kolo 11. květen 2020 - 05. červenec 2020
 2. kolo 22. červen 2020 - 31. červenec 2020
 3. kolo 13. červenec 2020 - 30. srpen 2020
 4. kolo 31. srpen 2020 - 15. říjen 2020

Dorost a žáci:

 1. kolo 11. květen 2020 - 31. červenec 2020
 2. kolo 13. červenec 2020 - 15. září 2020
 3. kolo 29. srpen 2020 - 15. říjen 2020

 

 1. Byly aktualizovány podmínky pro účast na všech MČR v terčové lukostřelbě. U těch závodů, kde byla podmínka tří závodů v soutěžní sestavě byl snížen požadavek na dva závody do termínu daného v Uspořádání a rozpisu soutěží pro sezónu 2019/2020 verze 20201105. V případě omezení týkajících se počtu účastníků z důvodu vládních nařízení bude upraven harmonogram MČR tak, aby byla garantována dostatečná kapacita závodu pro všechny přihlášené střelce. I přesto může nastat situace, kdy bude účast na MČR omezována kvůli překročení kapacity. V takovém případě bude kritériem k omezení účasti výsledek v žebříčku ČLS. Aktuální termíny všech MČR zůstávají v platnosti.

 

 1. Předsednictvo ČLS schválilo omezení soutěže Pohár ČLS v terčové lukostřelbě pro sezónu 2019/2020. Pro kategorie dorostu, dospělých a seniorů budou do soutěže Pohár ČLS počítány výsledky pouze ze závodů, konaných v níže uvedených termínech a MČR. Každý střelec smí do soutěže Pohár ČLS bodovat v jeden den v jedné soutěžní sestavě pouze jednou. V případě více výsledků jednoho střelce z jednoho dne bude započítán vždy ten první dosažený výsledek.

 

Termíny pro závody počítané do Poháru ČLS (dorost, dospělí, senioři):

 

06. a 07.06.2020

20. a 21.06.2020

04. a 05.07.2020

11. a 12.07.2020

18. a 19.07.2020

08. a 09.08.2020

05. a 06.09.2020

19. a 20.09.2020

 

Terčové závody, pořádané v těchto termínech budou počítány do soutěže Pohár ČLS pro kategorie dorostu, dospělých a seniorů. V jeden den smí jeden střelec bodovat pouze jednou v jedné soutěžní sestavě. Tzn., že v jednom víkendu může do Poháru ČLS bodovat v jedné sestavě dvakrát (jednou v sobotu a jednou v neděli). Každý střelec tak do Poháru ČLS může započítat 16 výsledků v jedné sestavě. Navíc bude započítán i výsledek z MČR.

V kategoriích žactva jsou do poháru ČLS počítány všechny výsledky bez omezení. 

 1. World Archery umožňuje zařadit závod národní úrovně do kalendáře od 1.7.2020. Od tohoto data mohou kluby žádat o přidělení statutu WA závodu.
 2. V systému rcherz budou všechny běžné závody nastaveny na úroveň „National Tournament“ a závody počítané do Poháru ČLS (v termínech uvedených v bodě 7) budou mít úroveň „Other Events“.

Děkuji předem za spolupráci a těším se na brzké výsledky v soutěžích. Věřím, že společně rychle překonáme výpadek z důvodu pandemie a naplno využijeme možnosti se věnovat našemu sportu téměř bez omezení.

 

S pozdravem                    

Martin Zahradník – předseda STK ČLS

05.05.2020 (mz)

Aktuality

Předsednictvo ČLS dne 4.5.2020 schválilo harmonogram a omezení pro spuštění soutěží v sezóně 2019/2020. Kalendář závodů bude uvolněn od pondělí ...
STK ČLS, po dohodě s pořádajícím klubem v Novém Městě nad Metují, oznamuje, že plánovaný pohárový závod v termínu 14.-15.8. proběhne v tomto ...
V souladu s aktuálním rozvolňováním se s platností od čtvrtka 10.6.2021aktualizují podmínky pro pořádání závodů zařazených do kalendáře závodů ČLS. ...
V souladu s usnesením Vlády ČR č.485 ze dne 24.5.2021, které umožňuje s platností od pondělí 31.5.2021 pořádání sportovních akcí, konaných výhradně ...
Vzhledem k tomu, že část pohárových závodů v sezóně 2020/2021 proběhne distanční formou, připravilo Předsednictvo ČLS doplnění podmínek jmenování ...
Vzhledem k tomu, že část pohárových závodů v sezóně 2020/2021 proběhne distanční formou, připravilo Předsednictvo doplnění směrnice S06 o podmínkách ...
Vzhledem k aktuální platnosti stupně 4 systému soutěží TARGET ohlašujeme zrušení Pohárového závodu v Ostravě, plánovaného na 22.05.2021 a vznik ...
Předsednictvo ČLS na svém zasedání minulý týden schválilo finální nominaci na reprezentační výjezd na European Youth Cup ve slovinské Čateži, ...
Aukce nepotřebného svazového lukostřeleckého materiálu již zná své vítěze. Děkujeme všem, kteří se o lukostřelecké náčiní ucházeli. V příloze si ...