Český lukostřelecký svaz

AKTUALIZACE PODMÍNEK systém TARGET a FIELD ve stupni 1 s platností od 10.6.2021

V souladu s aktuálním rozvolňováním se s platností od čtvrtka 10.6.2021aktualizují podmínky pro pořádání závodů zařazených do kalendáře závodů ČLS.

 

- Sportovní akce konané výhradně ve venkovních prostorech mají maximální kapacitu 500 osob. Sportovní akce pořádané uvnitř jsou omezeny na maximálně 200 osob.
- Pro všechny účastníky sportovní akce (trenéři, rozhodčí, organizátoři) už neplatí povinnost ochrany dýchacích cest
- Neexistuje žádné omezení při tvorbě rozlosování s ohledem na protiepidemická nařízení (rozdělování do menších skupin se vzájemnými odstupy).
 
 
Pořadatel závodu zařazeného do kalendáře závodů ČLS musí od 10.6.2021 až do odvolání splňovat a dodržovat následující pravidla:
 
1) Maximální celkový počet osob na lukostřelnici popř. terénním nebo 3D okruhu nesmí překročit počet 500. Do tohoto počtu jsou zahrnuti nejen závodníci, ale i jejich doprovod, rozhodčí, organizační tým atd.
 
2) Pořadatel závodu zajistí u všech osob přítomných na lukostřelnici nebo na okruhu kontrolu splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, viz. přiložený formulář čestného prohlášení.
 
3) Pořadatel závodu musí vést evidenci všech osob, nacházejících se na střelnici pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. A to v rozsahu identifikace osoby (jméno a příjmení) a kontaktního údaje (nejlépe telefonní číslo). Pořadatel závodu má povinnost tuto evidenci uchovat po dobu 30 dnů ode dne konání závodu.
26.05.2021 (mz)

Přílohy
docxČestné prohlášení účastníka závodu [docx, 16 kB]
pro potřeby kontroly dodržení mimořádného opatření MZ ČR

Aktuality

STK ČLS, po dohodě s pořádajícím klubem v Novém Městě nad Metují, oznamuje, že plánovaný pohárový závod v termínu 14.-15.8. proběhne v tomto ...
V souladu s aktuálním rozvolňováním se s platností od čtvrtka 10.6.2021aktualizují podmínky pro pořádání závodů zařazených do kalendáře závodů ČLS. ...
V souladu s usnesením Vlády ČR č.485 ze dne 24.5.2021, které umožňuje s platností od pondělí 31.5.2021 pořádání sportovních akcí, konaných výhradně ...
Vzhledem k tomu, že část pohárových závodů v sezóně 2020/2021 proběhne distanční formou, připravilo Předsednictvo ČLS doplnění podmínek jmenování ...
Vzhledem k tomu, že část pohárových závodů v sezóně 2020/2021 proběhne distanční formou, připravilo Předsednictvo doplnění směrnice S06 o podmínkách ...
Vzhledem k aktuální platnosti stupně 4 systému soutěží TARGET ohlašujeme zrušení Pohárového závodu v Ostravě, plánovaného na 22.05.2021 a vznik ...
Předsednictvo ČLS na svém zasedání minulý týden schválilo finální nominaci na reprezentační výjezd na European Youth Cup ve slovinské Čateži, ...
Aukce nepotřebného svazového lukostřeleckého materiálu již zná své vítěze. Děkujeme všem, kteří se o lukostřelecké náčiní ucházeli. V příloze si ...